ostatní služby a montáže

čištění domovních i venkovních kanalizačních systémů

Čištění potrubí
  • Provádíme mechanické čištění svislých i ležatých kanalizačních potrubí do průměru 150mm až do max. délky 40m od revizního otvoru.
Revizní prohlídky kamerovým systémem
  • použití pro potrubí a dutiny od DN 50 do DN 150 do vzdálenosti 36 m od revizního otvoru
  • díky měřiči vzdálenosti a lokalizaci polohy kamerové hlavice, dokážeme analyzovat s velkou přesností defektní místo a stupeň jeho poškození
  • rychle a bez zbytečně dlouhé odstávky provedeme analýzu situace a navrhneme Vám nejvhodnější způsob řešení
Tlakové čištění
  • Tlakové čištění vodou
  • Všechny průměry potrubí až do DN 200 mm
  • Vzdálenost je prakticky neomezená, daná vzdáleností revizních šachet / otvorů
  • Tlak 220 až 250 bar
  • Použití na domovní kanalizační rozvody
Pošlete nám poptávku.