tepelná čerpadla

jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na vyšší teplotu s využitím běžných fyzikálních zákonů. Touto vyšší teplotou je tepelné čerpadlo schopno vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Pro toto přečerpání je potřeba dodat tepelnému čerpadlu malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru, který spolu s dalšími prvky zabezpečuje správný chod tepelného čerpadla.


Žádné vzduchové tepelné čerpadlo na trhu neumí zajistit 100% potřebné energie – vždy je potřeba použít ještě tzv. „bivalentní“ zdroj tepla, který se k činnosti čerpadla přidává v nejchladnějších obdobích roku podle nastavené teploty.


Čerpadla země - voda jsou schopná zajistit 100% potřebné energie, pokud jsou na to také dimenzované délky vrtů nebo plocha kolektoru. Vzhledem k pořizovací ceně čerpadel, vrtů a povrchových kolektorů se však i tyto systémy často dimenzují na cca 75 až 85% ztrát objektu a na pokrytí zbývající části v nejchladnějším období roku se pak používá bivalentní zdroj. Podobné je to u čerpadel voda - voda.


Topný faktor (COP)
Poměr mezi získanou tepelnou energií a spotřebovanou elektrickou energií se nazývá topný faktor tepelného čerpadla (COP). Hodnota topného faktoru se většinou pohybuje od 1,5 až do 5, podle toho při jakých podmínkách tepelné čerpadlo pracuje. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor tepelného čerpadla.


Na výsledný topný faktor celé topné soustavy má vliv kvalita návrhu celé technologie, vlastnosti samotného tepelného čerpadla a především podmínky, při jakých je celá technologie ve výsledku provozována.


Ideální pro tepelné čerpadlo je například podlahové vytápění, které provozujeme při teplotách topné vody kolem 25 až 35°C, a při tom je v domě dostatek tepla. Smysl ovšem tepelné čerpadlo má i pro vytápění radiátory – zejména pokud je možné takový systém po podstatnou část topného období provozovat v tzv. „nízkoteplotním režimu“. Za nízkoteplotní se při tom obecně považují systémy max. do 55°C teploty topné vody.


Tepelné čerpadlo je tedy ideálním a úsporným zdrojem tepla pro novostavby i rekonstrukce. Nalézá uplatnění v bytové výstavbě i v průmyslových aplikacích.


Návrh tepelného čerpadla a jeho správné připojení do zbytku otopné soustavy je první místo, kde se dá mnoho zkazit. Problematika není vůbec tak jednoduchá jak se na první pohled může z propagačních materiálů jednotlivých výrobců čerpadel laikovi zdát – již v této fázi se rozhoduje o tom, za jak dlouho a jestli vůbec se vám vaše investice vrátí.


 

Než se rozhodnete pro vašeho dodavatele, určitě nám pošlete poptávku.


Nabídneme vám nadstandardní jednání a kvalitní servis.
Nepotřebujeme vás „opít rohlíkem“, takže návrh od nás bude realistický.
 Co můžete dále požadovat s tepelným čerpadlem:
  • ověříme vhodnost použitého tepelného čerpadla pro vaší soustavu s otopnými tělesy
  • upravíme stávající systém s radiátory pro provoz s tepelným čerpadlem
  • navrhneme a instalujeme podlahové vytápění
  • navrhneme stěnové nebo stropní vytápění i chlazení
  • optimálně vyřešíme kombinaci čerpadla se solárkem, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva
  • dodáme a oživíme ekvitermní regulaci a regulaci ohřevu teplé vody.
  • dodáme a oživíme zónovou regulaci pomocí bezdrátově ovládaných elektronických termostatických hlavic
  • zhotovíme dálkové ovládání a monitoring pro vaše nové tepelné čerpadlo nebo celý topný systém – GSM, internet

Rychlá navigace
vyberte si co vás zajímá a pokračujte:
 
Uvažujete o pořízení tepelného čerpadla?

Chcete ušetřit za teplo až 75%?

Chcete se zeptat?


Neváhejte a pošlete nám poptávku.