jak vybrat nejvhodnější topení

akumulační zásobníky ušetří desetitisíce

úvodní strana / topení, voda, plyn / jak vybrat nejvhodnější topení / akumulační zásobníky ušetří desetitisíce


Akumulační zásobníky ke kotlům na pevná paliva
 
Akumulační zásobník je  velmi vhodný funkční doplněk ke všem kotlům na pevná paliva, včetně těch automatických se šnekovými podavači paliva.

Ano, jeho zakomponování do kotelny něco stojí – ale věřte, že to rozhodně nejsou vyhozené peníze.
Právě naopak, instalací zásobníku obvykle umožníte podstatně úspornější provoz tepelného zdroje jako celku.


A komfort obsluhy s akumulačním zásobníkem?
Jedním slovem: „nesrovnatelný“. 

Pár informací pro pochopení problematiky:

 • Hoření pevného paliva je poměrně obtížně regulovatelným procesem.
 • Čím menší výkon kotle, tím obtížněji se udržuje jeho účinnost na deklarované úrovni – pokud se snažíme hoření nějak tlumit / regulovat.
 • Povšimněte si v katalozích výrobců kotlů, že čím vyšší výkon kotle, tím je u něj zpravidla deklarována vyšší účinnost spalování – při srovnání u jednoho typu a provedení. Obecně malé výkony kotlů, vhodné zdánlivě pro energeticky úspornější rodinné domky se bez výraznější ztráty účinnosti regulovat téměř nedají.
 • Akumulační zásobník nám umožní provozovat jakýkoliv kotel na maximální možný výkon s nejvyšší možnou účinností.
 • Když je již dům částečně nebo zcela natopený, tak se energie naakumuluje / uskladní k pozdějšímu využití a kotel může klidně vyhasnout.
 • Komfort obsluhy – s akumulačním zásobníkem je možné velmi výrazně zkrátit celkovou dobu chodu kotle a tak vlastně prodloužit dobu, kdy se o kotel nemusíme starat.
 • Díky použití akumulačního zásobníku se při vhodném způsobu provozu prodlužuje životnost kotle. Málokterému kotli na pevná paliva svědčí časté kolísání teplot, když se budeme pokoušet o regulaci jeho výkonu.
 • Díky akumulačnímu zásobníku šetříme též komín. Kotel na maximální výkon totiž lépe hoří a vzniká tak méně zplodin. V komíně se tedy usadí méně dehtu, nehrozí kondenzace vodních par v komíně a komín tak déle vydrží.
 • Za zmínku také stojí, že kotel na max. výkon je šetrnější k životnímu prostředí, než kotel který dusíme tahem, nebo ve kterém probíhá regulace hoření za nižších teplot.


Kotle bez automatických podavačů paliva se většinou dají bez nadsázky rovnou nazvat neúspornými  zdroji tepla – pokud k nim není instalována akumulační nádrž.
Většina energie totiž bez užitku vyletí ven komínem.
To se děje pokaždé, když je dům již natopený a kotel ještě běží.

Co se děje?
 • V domě je teplo, ale kotel pořád „jede“ – tedy uzavřeme ventily na radiátorech nebo dokonce otevřeme okna, aby bylo klima v interiéru snesitelnější, než kotel dohoří.
 • Teplo z kotle tím pádem není předáno do vody a je vlastně nevyužité – vyletí komínem.
 • Stejně tak je tomu u domů, kde jsou na radiátorech termostatické hlavice.
 • Ty totiž při natopení místností uzavřou přívod vody do radiátoru a nastává situace podobná jako v předchozím příkladu.


U každé dobře navržené a důkladně propočítané otopné soustavy je kotel na pevná paliva po většinu provozní doby vlastně velmi předimenzovaný.

Jak je to možné?

Kotle jsou totiž počítané na tepelnou ztrátu domu, jaká odpovídá tzv. nejnižší venkovní výpočtové teplotě. Ta je „normovaná“ a v našich oblastech se pohybuje mezi -12°C až -18°C. Máme li tedy ztrátu objektu 24 kW při venkovní teplotě -15°C, navrhne projektant kotel cca na výkon 24-25 kW. Ale pokud teplota venku stoupne na hodnotu kolem nuly, nebo třeba k + 7°C, snižuje se tepelná ztráta objektu (a tím potřeba tepla) až na zlomek původní hodnoty, klidně na 4-5 kW.

Představte si, jak budete provozovat kotel takto "předimenzovaný" a kolik tepla vylétne zbytečně komínem bez akumulačního zásobníku.

A ještě si uvědomte, jaké je procentuální rozložení mrazivých dnů a dnů, kdy se teplota pohybuje kolem 0°C nebo i nad nulou. Skutečně mrazivých dnů, tedy těch, na které je počítána ztráta domu a výkon kotle je každou zimu jenom pár. Po celý zbytek topné sezony je kotel předimenzovaný!

Akumulační zásobník nám umožní použít vysokoteplotní zdroj – kotel i v objektech s instalovaným úsporným nízkoteplotním vytápěním. Vytápět kotlem na tuhá paliva dům s podlahovým vytápěním by totiž bylo bez akumulačního zásobníku technologicky velmi obtížné a především velmi neekonomické.

Většina kotlů ani nesmí být provozována s nižšími teplotami výstupní vody než cca 55-65°C  (viz. záruční podmínky a provozní předpisy jednotlivých výrobců).

Řešením je tedy naakumulovat energii v podobě horké vody do zásobníku a pomocí směšovacího ventilu a ekvitermní regulace "uskladněnou" energii postupně používat na vytápění podlahovky – ovšem již za podstatně nižších teplot topné vody na přívodu topného systému.
 
Další důvody k tomu, abychom brali akumulační zásobník jako běžný komponent pro kotle na pevná paliva asi ani nejsou potřeba.
Je ovšem dobré vědět, že akumulační zásobník musí být také dobře navržen, aby splnil výše uvedené účely co možná nejlépe.
 

 
 
Chcete tedy ušetřit za teplo?
 
 
 
Chcete aby váš kotel topil úsporně?
Aby jste nemuseli tak často přikládat?

 
 
Navrhneme a namontujeme Vám perfektní kotelnu.