Jak ušetřit za teplo – rady a souvislosti, 1. díl

V tomto díle se dozvíte zajímavé souvislosti, rady a tipy, jejichž uvedení do praxe může vašemu domu ušetřit až desetitisíce až miliony za vytápění. K přečtení stačí cca 5 minut Vašeho času… Další díly budou následovat.

 Nechci pasivně čekat na rady, mám zájem o návrh konkrétního řešení.


Měření a rozúčtování tepla,

souvislosti s úsporou za teplo v bytových domech.

Od 4. 11. 2014 platí pro majitele většiny bytových domů povinnost instalovat a pro rozúčtování tepla používat indikátory topných nákladů (ITN, E-ITN, RTN… apod.)nebo jiné, v praxi již mnohem méně používané metody k rozúčtování (měřiče tepla, teplotní senzory pro denostupňovou metodu apod.).

Někteří odpůrci zpochybňují „spravedlivost metody“ a druzí tvrdí, že indikátory/měřiče (atd.) nepřinesou žádné úspory. Stačí do sebe vhodně poskládat logické souvislosti a provést náležité úpravy topné soustavy s důrazem na kvalitu a přesnost, aby se indikátory topných nákladů následně proměnili v nástroj na úsporu peněz za teplo.

Jak je to se spravedlností rozúčtování ve Vašem domě? Rozdíly mezi jednotlivými byty a mezi jednotlivými radiátory – připadají Vám logické? Odpovídají způsobu užití bytu? Odpovídají chování konkrétních uživatelů?

Často skloňovaná nespravedlnost metody, je pravdivá pouze u nesprávně řešených topných soustav. A to především u soustav, jež nejsou správně hydraulicky seřízené. Sice můžete mít instalované termostatické ventily/hlavice, ale pokud jim nezajistíte patřičné podmínky pro správné fungování, pak prostě fungovat nebudou. Výsledkem bude naprostý chaos v topné soustavě – například dvěma velikostně shodnými radiátory bude proudit jiné množství vody i přes to, že oba budou instalované ve stejném typu místnosti, se stejnou tepelnou ztrátou. Tím pádem bude každý z nich různě ochlazovaný a na každém z obou, bude teplotní čidlo indikátoru měřit mírně odlišnou teplotu. Ano, máte pravdu, jedná se o velmi malé rozdíly. Ale sečteno v čase za topnou sezónu to vliv mít bude. Právě tak vznikají rozdíly ve vyúčtování, právě tak je velmi kvalitní a levná metoda rozúčtování degradována na nespravedlivou. Právě toto je „roznětkou“ sousedských rozepří v mnoha domech. A právě tak utíkají Vašemu domu desítky až stovky tisíc, které by bylo jistě možné vynaložit na jiné účely.   

K dosažení zcela dostatečné a uspokojivé míry spravedlnosti rozúčtování je třeba, aby každý radiátorový (termostatický) ventil „uhlídal“ správný průtok do „svého“ radiátoru a především, aby všechny radiátory měly stejné průtokové a tlakové podmínky. Aby stejnými radiátory ve stejných místnostech proudilo potřebné množství topné vody o správné teplotě. Pokud tyto podmínky budou splněny, pak budou platné veškeré technické předpoklady výrobce indikátorů a tato metoda rozúčtování tepla bude v rámci dosažitelných možností dostatečně spravedlivá. Ale samotný radiátorový ventil s termostatickou hlavicí toho v bytových domech s více radiátory a stoupačkami není schopen. Aby opravdu fungoval, musí se mu nastavit vhodné parametry. A ty se nastavují jinde než na ventilu samotném. Toto „nastavení parametrů“ se nazývá hydraulické vyvážení (seřízení) topné soustavy. Nebo také hydronické, termohydraulické atd…, vždy se jedná o dosažení souladu mezi průtoky a teplotami v e všech částech topné soustavy s ohledem na regulační schopnosti a regulační rozsah použitých termostatických ventilů. 

Indikátory a jejich správné užití mají přímý vliv na množství odebraného tepla. To však opět platí jen pro náležitě hydraulicky seřízené topné soustavy. Jak je to ve Vašem domě? Udrží termostatická hlavice Vámi nastavenou teplotu v místnosti? Má smysl jí ještě přivřít? Má smysl více kontrolovat otevírání oken a způsob větrání? Pomohly Vám indikátory k úspoře za teplo? Primární smysl indikátorů je skutečně „jen“ rozúčtovat teplo mezi byty. Nicméně – proč indikátory nevyužít také pro dosažení úspor? Jde to! Pokud bude topná soustava hydraulicky vyvážená, pomohou Vám indikátory teplo nejen spravedlivě rozúčtovat, ale také ušetřit!

 Častý nešvar – vytápění stoupačkami. A co s tím? Teplo předané stoupačkami topení není žádnou běžně použitelnou metodou měřitelné. Každopádně je však i toto teplo od tepláren lidmi odebrané a někdo jej tedy musí zaplatit! Vím, že to asi není Váš případ, ale někteří lidé si opravdu myslí, že ušetří za teplo, když budou mít radiátory uzavřené a nechají se vytápět pouze stoupačkami. Neuvědomují si, že takto odebrané teplo zaplatí také, pouze v jiné „kolonce“ ročního vyúčtování.

Jedním z cílů hydraulického vyvážení a regulace tepla, je omezit množství tepla předávaného stoupačkami na nezbytné minimum. Důvod je prostý: „teplo ze stoupačky totiž nemáte možnost žádným způsobem regulovat“. Ve všech případech, kdy jsou byty z větší části vytápěné stoupačkami při uzavřených radiátorech platí, že spotřeba tepla není správně regulovaná a dům je tak přetápěn! Někdy velmi výrazně přetápěn! Ta nepatrná úspora, způsobená nulovým náměrem některých radiátorů, je pak draze zaplacená vyšší spotřebou tepla v celém domě. Prostá fyzika a matematika, kterou není možné obelhat. Správné je topit radiátory a omezit předání tepla stoupačkami. Jak toho ale dosáhnout? Hydraulickým vyvážením topné soustavy…

 

Na začátku jsem vám slíbil, že Vás nezdržím o více než 5 minut. Musím tedy nyní skončit, abych svůj slib dodržel. Pokud Vás zajímají další souvislosti a doporučení, jak ušetřit za vytápění, neodhlašujte se z příjmu těchto užitečných zpráv. Já pak budu vědět, že Váš zájem trvá a příště Vám pošlu další důležité informace zcela zdarma. 

Nechci pasivně čekat na rady, mám zájem o návrh konkrétního řešení.

 

Nebo mi prostě rovnou zavolejte.

Po upřesnění podstatných informací o Vaší topné soustavě, se vám pokusím pomoci. Moje firma se touto problematikou zabývá již 13 let. Pomáháme zákazníkům odstranit problémy s topením a ušetřit peníze. Provádíme jak výpočty a projekty pro optimalizaci topných soustav, tak realizaci potřebných opatření na klíč. Naši zákazníci si pochvalují vysokou míru odbornosti, spolehlivost a seriózní přístup našich pracovníků.

 Pokračování seriálu - 2. dílKontakty: Miroslav Svěrák, AllTech s.r.o., Krhanic 38, 257 42 Krhanice, tel. 606 626 176

Pobočka Praha 4: Na Hřebenech II, 783/25, tel.: 241 400 978, 721 400 404

e-mail: alltech@alltechsro.cz; Miroslav.sverak@alltechsro.cz

 

www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz  

www.TopimeChytre.cz 

www.AllTechsro.cz

 

 

 

Úspora za teplo až 60%

objednejte tepelné čerpadlo vzduch-voda
Levné tepelné čerpadlo?

Levné je takové,
které je dobře navržené
a
dobře nainstalované.

A to umíme...

Tepelná čerpadla pro Vás máme...
Ale neváhejte a objednejte včas!

Mitsubishi Zubadan
Fujitsu-Siemens
Viessmann
Fuji
LG