Hydraulické vyvážení otopné soustavy
 
Používaná měřící technika

 

 
Měřící a diagnostická technika používaná pro optimalizaci topných soustavPro vyvažování
používáme měřící a vyvažovací přístroj CBI pro měření tlakové diference, průtoku a teploty. „CBI" je mikroprocesorem řízený vyvažovací a měřicí přístroj. Skládá se z elektronického převodníku tlakové diference a elektronické jednotky, která má naprogramovány charakteristiky vyvažovacích ventilů TA Hydronics a umožňuje tak přímé čtení průtoků a tlakových diferencí. Přístroj je vybaven unikátní vyvažovací metodou TA Balance pro vyvažování libovolně velkých soustav. Naměřené hodnoty jsou ukládány v paměti přístroje. Přístroj CBI umožňuje oboustranou komunikaci s PC a archivaci naměřených dat.

Pro neinvazivní měření průtoku na potrubích používáme přenosné ultrazvukové průtokoměry značek CONTROLOTRON - UNIFLOW 990 P, CONTROLOTRON - UNIFLOW 1010 P a SIEMENS - SITRANS 1010 FUP. Tato technika nám umožňuje provádět měření průtoku bez nutnosti odstávky, bez nutnosti přerušení proudění a bez zásahu do vnitřku potrubí.

Měřené světlosti – od DN 10mm do DN 6000 mm, při teplotě povrchu potrubí do 120°C resp až do 230°C.
Tato technika nalézá využití mimo jiné v elektrárenských a teplárenských provozech, těžkém zpracování kovů, těžebním průmyslu, transportu paliv, chemickém průmyslu apod.

Přenosné ultrazvukové průtokoměry také prodáváme – více jak 20 let zkušeností našich pracovníků s problematikou měření průtoků nás staví do světla důvěryhodných partnerů pro vaše potřeby. Více podrobností o tomto sortimentu i o službě jednorázového diagnostického měření naleznete v sekci měření průtoku a tepla.


Pro vyhodnocení a registraci teplot a vlhkosti prostoru, používáme elektronické logery Voltcraft DL-120T a DL 120-TH. Umožňují nám provést měření teplot a vlhkosti a uložení dat po zvoleném časovém kroku. Zpracování dat následně probíhá počítačově.


Pro měření povrchových teplot materiálů (potrubí apod.) používáme elektronický převodník teploty GMH.... výrobce Greisinger electronic, vybavený dotykovým Cr-Ni čidlem. Teplotní rozsah převodníku od -50°C do 1300°C.


Pro bezkontaktní měření povrchových teplot materiálů a zejména pro bodová měření teplot malých ploch, používáme bezkontaktní infračervený teploměr s laserovým zaměřovačem a přepínatelnou optikou typu GIM 3590. Umožňuje měření teploty materiálů s rozdílnou emisivitou v rozsahu -35 až + 900°C. Zpracování dat může být počítačové.