měření průtoku a tepla

rozdělovače topných nákladů

Provádíme montáž elektronických indikátorů nákladů na vytápění
(ITN, IRTN, RTN).

Výhodné ceny, vysoká kvalita služeb a spolehlivost.

Využijte také naše rozúčtovací služby.

Naši zákazníci si pochvalují zejména spolehlivost našich techniků a přehlednost vyhotoveného rozúčtování.

Pošlete nám dotaz nebo poptávku

na instalaci indikátorů a rozúčtovací služby.

Proč nainstalovat indikátory?.................. Odpovídáme zde.


Nabízíme tyto elektronické indikátory nákladů na vytápění:

 • METRA E-ITN 10.7
 • METRA E-ITN 30.xx s rádiovým odečtem
 • KADEN ITN  C-10 s rádiovým odečtem
 • SIEMENS WHE 5.. varianty s rádiovým odečtem, optickým rozhraním, nebo manuálním odečtem

E-ITN 10.7
Přístroj E-ITN 10.7 je dvousnímačový indikátor určený pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy především v bytových a nájemních domech. Doporučenou oblastí instalace jsou budovy s dvoutrubkovou otopnou soustavou a budovy s jednotrubkovou horizontální nebo vertikální otopnou soustavou.
 • obsahuje optické rozhraní infra
 • odečet těchto indikátorů se provádí přes optické rozhraní přenosným terminálem, který je možno zakoupit popřípadě zapůjčit (nebo odečty provede náš pracovník naším terminálem)
 • tímto způsobem je zcela eliminována možnost ovlivnění odečtu ať už úmyslně či neúmyslně - chybou lidského faktoru při běžném odečtu z displeje
 • čtecí terminál postačí jeden na celý objekt (nebo na více objektů – pro až 500 odečtů).

E-ITN 30.xx
s rádiovým odečtem
Přístroj E-ITN 30.xx je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy. Doporučená oblast instalace – na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35°C nebo 55°C (dle typu E-ITN) a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90°C (typicky téměř všechny panelové a činžovní domy)

ITN KADEN C10 s rádiovým odečtem
ITN KADEN C10 je dvoučidlový přístroj k indikaci topných nákladů na jednotlivých otopných tělesech. Získané údaje slouží k rozdělení topných nákladů na jednotlivé uživatele a jejich vyúčtování.
Novinkou je rozpoznání a záznam stavu, kdy je topení uzavřeno a místnost je v topné sezóně vytápěna přestupem tepla přes zeď od sousedů. Tyto údaje umožňují při vyúčtování dosáhnout spravedlivějšího rozdělení topných nákladů na jednotlivé uživatele bytů a nebytových prostor.
Indikátory mají integrován modul pro oboustrannou radiovou komunikaci s odečítací jednotkou a umožňují tak realizovat dálkový odečet pochůzkovým způsobem.

SIEMENS WHE 5..
WHE5.. je elektronický přístroj určený pro rozdělování nákladů za teplo
odevzdané otopných tělesem.
 • dodává se v provedení bez komunikace, s optickým rozhraním a s
 • rádiovým přenosem dat
 • dodává se v provedení jednočidlovém, dvoučidlovém a s odděleným
 • čidlem
 • indikátory řady WHE5.. nahrazují předcházející řady WHE3.. a WHE4..
 • tepelný můstek je shodný jak pro WHE3.. a WHE4.., tak i pro indikátory řady WHE5..

Chcete ušetřit za teplo?

Hledáte spolehlivou firmu na montáž měření?

Chcete záruku odbornosti?