tepelná čerpadla

časté chyby návrhů a instalací tepelných čerpadel

úvodní strana / tepelná čerpadla / časté chyby návrhů a instalací tepelných čerpadelpředevším pamatujte:

Hlavním úkolem tepelného čerpadla není topit!

Jeho hlavním úkolem je topit úsporně!
Bez správného návrhu a odborné instalace však požadované úspory nečekejte! 
  Obecné chyby, u všech typů a výrobců čerpadel

Vytápění s tepelným čerpadlem nedosahuje úspor, jaké slíbil výrobce nebo dodavatel

Příčin může být mnoho. Nejčastěji se jedná o nevhodný návrh, nebo o chybné napojení tepelného čerpadla na zbytek technologie. Samozřejmě je také možné, že Váš dodavatel Vám nasliboval nereálné hodnoty úspor, nebo jste zakoupili nekvalitní tepelné čerpadlo.

Ale s námi se nemusíte bát, pokud u nás objednáte instalaci tepelného čerpadla, tato úskalí za Vás vyřešíme. Kontaktujte nás.


Předimenzované tepelné čerpadlo

Dostali jste lákavou nabídku od prodejce? Nabízí Vám tepelné čerpadlo o větším výkonu než potřebujete, s tím, že Vám jej „nechá za cenu menšího a vy tak ušetříte více za teplo“?
Nepodlehněte takovým prodejcům, není to totiž pravda, protože předimenzované tepelné čerpadlo bude mít větší spotřebu a mnohem častější starty, což se projeví ve Vašich naopak menších úsporách a především zkrácení životnosti kompresoru. Na první pohled to tedy sice vypadá lákavě, ale zamyslete se nad takovým obchodníkem… Nekupujete přece šampon – dva za cenu jednoho! Proč by Vám prodával dražší stroj za cenu levnějšího? Nějaký důvod tam jistě bude, ale jste schopni jej zjistit? Takové finty na Vás zkoušet nebudeme. Nemáme to zapotřebí. Kontaktujte nás a budete spokojení.Chyby instalací u tepelných čerpadel vzduch – voda

Umístění venkovní jednotky na nevhodném základu

Jednotka musí být umístěna na pevném základu, který je kotven v nezámrzné hloubce. Přípustné je umístění na konstrukci, ta ovšem opět musí být kotvena k pevnému základu – např. zdi. Kotvení na zeď ovšem zvyšuje možnost přenosu vibrací - jak se s tím vypořádat? Kontaktujte nás, vyřešíme...


Umístění venkovní jednotky v nevhodné poloze

Polohu venkovní jednotky jak je určena výrobcem, je nutné striktně dodržet. Stejně tak je nutné dodržet vzdálenosti od okolních zdí, nebo jiných překážek, bránících proudění vzduchu na sání nebo odtahu čerpadla. Venkovní jednotka Vám nevyrobí mnoho tepla, pokud Vám jí firma instaluje přímo na zem  - v zimě pak obvykle zapadá sněhem a ten zcela zabrání proudění vzduchu nebo dokonce dojde k úplnému zamrznutí výparníku. Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj provoz relativně velký objem vzduchu, který navíc musí proudit skrz výparník určitou rychlostí a rovnoměrně. Pokud nějakou překážkou tuto rovnováhu narušíte, mohou se u čerpadla vyskytnout problémy s odmrzáním, nebo se snížením výkonu či topného faktoru.


Špatně řešený odvod kondenzátu

Mnoho firem neřeší odvod kondenzátu vhodným způsobem, nebo jej dokonce neřeší vůbec. Uživatele pak čeká mnoho problémů způsobených zejména zamrzáním kondenzátu. K zamrzání a zároveň největší tvorbě kondenzátu dochází při venkovních teplotách mezi -5°C až +3°C. Při běžném provozu z tepelného čerpadla pro běžný RD může vytéci denně až 60 litrů kondenzátu. Za měsíc je to 1800 litrů – téměř 2m3! Představte si, že Vám na zahradě za měsíc vznikne ledová hrouda 2x1x1m, nebo ledové kluziště tlusté 3 cm o ploše 60m2. Jak již jednou led vznikne, obvykle jej odstraní až slunce na jaře. Pokud Vám zamrzání způsobí poruchu čerpadla, obvykle to znamená, že až do konce zimy bude čerpadlo mimo provoz!
Kondenzát tedy musí být sveden do odpadu nebo do vsakovací jámy a vhodně ochráněn před zamrzáním. To ovšem vyžaduje trochu zkušeností. Například nevhodným zaústěním kondenzátu do splaškové kanalizace nebo čističky odpadních vod může způsobit více škody než užitku a v podstatě zničit část venkovní jednotky.


Hlučnost
Máte značkové "drahé" tepelné čerpadlo, u výrobce bylo předvedeno a mělo příjemně tichý chod. Ale po instalaci u Vás je hlučné.

Obvykle v takovém případě není hlučné tepelné čerpadlo, obvykle v takovém případě došlo k chybě instalace. Při napojení tepelného čerpadla a vedení všech tras od venkovní jednotky musí být dodržené určité zásady, aby nedošlo k přenosu vibrací na konstrukci domu.

Ale s námi se nemusíte bát, pokud u nás objednáte instalaci tepelného čerpadla, tato úskalí za Vás vyřešíme. Kontaktujte nás.


Značkové a drahé čerpadlo dosahuje stejné, nebo menší úspory než sousedovo levné "čínské".

Váš soused má levné vzduchové tepelné čerpadlo, jehož instalace se vším všudy vyšla na 180 tis. Kč. Vy jste si nechali namontovat značkové tepelné čerpadlo, instalace Vás vyšla se vším všudy na 300 tis. Kč, ale když na konci topné sezony porovnáte dosažené úspory (máte srovnatelné domy), tak Vaše úspora není o mnoho vyšší než sousedova.

Ano, je to možné. I když Vám budou výrobci značkových tepelných čerpadel na výstavách vyhrožovat katastrofickými scénáři, pokud si koupíte levné čerpadlo, tak skutečnost může být docela jiná. Zbytek světa včetně asijských zemí totiž nespí a překotně vyvíjí pokročilé technologie. Zatímco výrobci značkových vyspělých technologií trochu „usnuli na vavřínech“ a v posledních letech se tak trošku „vezou na vlně“ věhlasu svých značek, tak výrobci „levných“ tepelných čerpadel na nic nečekají a začínají je válcovat levnějšími cenami – ovšem pozor, nezřídka při téměř shodných technických parametrech a při velmi dobré kvalitě. Však se také nemalé procento vnitřních komponent pro značková tepelná čerpadla vyrábí v továrnách Asijských zemí. A jsou to tedy naprosto stejné komponenty, které následně (obvykle pod jiným názvem) najdete uvnitř levných tepelných čerpadel.

V každém případě platí: kvalitní návrh celého systému a odborná montáž je stejně důležitá, jako kvalita vlastního čerpadla. Navíc je třeba posoudit volbu čerpadla v širším kontextu a vzít do úvahy v jaké topné soustavě a v jaké budově bude pracovat.

A zatím pořád ještě také platí: i když se kvalita a účinnost „čínských“ tepelných čerpadel velmi blíží parametrům značkových výrobků, zatím stále ještě na jejich úroveń zcela nedosáhne. Z hlediska 15-ti let provozu Vám tedy značkové tepelné čerpadlo ušetří (vlastně vydělá) více peněz, než levné „čínské“.  Ale tento rozdíl dnes již není nijak veliký! Pro investora, který zvažuje výdaj každé tisícikoruny, je pak vhodnou volbou i ta ekonomická varianta čerpadla, protože ta se obvykle zhodnotí v kratším čase a k její realizaci není třeba tak vysoká počáteční investice.  Také servis je obvykle levnější než u značkových strojů.
Chyby a závady tepelných čerpadel země – voda

Tepelné čerpadlo topí málo, s nízkým topným faktorem, úspory nejsou patrné a velmi často běží bivalentní zdroj.

Závada může být v celkovém návrhu, nebo napojení čerpadla na zbytek systému. Nejčastěji se však jedná o poddimenzovaný primární okruh – tedy vrt, nebo plošný kolektor. Více v dalších bodech.


Máme plošný kolektor, ale již třetím rokem nám nad uloženým potrubím neroste tráva, nebo roste hůře, než jinde.

Původ závady je velmi jasný: poddimenzovaný kolektor, resp. nevhodně zvolená hloubka uložení potrubí, nedostatečné rozteče, nebo malá celková délka potrubí v kolektoru. Následkem tohoto stavu dochází k nadměrnému ochlazování okolní půdy, kolektor nestíhá regenerovat a půda je nepřirozeně studená – tudíž pro veškerou běžnou faunu nevlídná k růstu. Navíc, aniž to možná pozorujete, máte tím pádem automaticky zhoršený topný faktor a čerpadlo Vám nespoří tolik, kolik by mohlo, kdyby byl kolektor navržen, resp. proveden správně.

Dovolíme si malé rýpnutí: mezi nabídkami, ze kterých jste vybíral/a realizační firmu byla jedna, u které byla cena za kolektor výrazně nižší, než u těch ostatních a navíc Vám slíbili, že rozkopají jen půlku zahrady a nikoliv tu část pod kytičkami – a ještě prý Vám do budoucna zbude místo pro bazén. Nevybral/a jste právě tuto? Pokud ano, tak jste tedy opravdu ušetřili na nesprávném místě. 


Poddimenzování vrtu či plošného kolektoru

Pro realizaci vrtů i plošných kolektorů jsou vždy velmi důležité místní geologické podmínky, které přímo ovlivňují schopnost přestupu tepla z okolní horniny do plastového potrubí. Hodnoty přestupu tepla jednotlivých hornin se však velmi liší a to až v rozsahu 200%!

Nikdy tedy nelze srovnávat dva vrty pouze podle hloubky vrtu a tvrdit, že „přeci to stačí pro známého, který má skoro stejný dům jako já, tak pro mě to musí stačit také“.

Vždy je ke srovnání vzít v úvahu v jaké hornině je vrt realizován a jaká je schopnost této horniny předat teplo do potrubí ve vrtu umístěném. Potřebná délka / hloubka vrtu pro stejný objekt a stejné tepelné čerpadlo může být 120 m při ideálních geologických podmínkách (mnoho spodní vody v hornině v celé hloubce vrtu), anebo až 250 m v případě zhoršených geologických podmínek (nesoudržná a suchá hornina v celé délce vrtu, často na kopci...).

Poddimenzování délky kolektoru - ať již svisle (vrtu) nebo vodorovně uloženého, znamená nedostatek energie pro tepelné čerpadlo.
  • Tepelné čerpadlo pak je často nuceno spínat bivalentní zdroj (nejčastěji elektrokotel) a samozřejmě není možné dosáhnout deklarovaného topného faktoru ani úspory za teplo.
  • Dalším následkem je nadměrné vychlazení okolí kolektoru (i promrzání), během několika let takovéhoto provozu může dojít k situaci, že vrt nebo kolektor vůbec není schopen zregenerovat (dostatečně načerpat opět zemní teplo až k plastovému potrubí) a tepelné čerpadlo následně přestává fungovat a běží pouze bivalentní zdroj  - např. elektrokotel.

Umíte sami určit potřebnou hloubku vrtu nebo délku povrchového kolektoru pro Vaše tepelné čerpadlo?

Možná Vám pomůže jednoduchý návod zde.


Ale pokud se na to necítíte, pak nás kontaktujte a nechte tyto problémy na nás.

Záruka na vrty až 20 let – a záruku poskytuje nadnárodní společnost krytá pojišťovnou, nikoliv „jenom“ naše s.r.o.

Další informace z jiných zdrojů si můžete přečíst na portále TZB info,
konkrétně zde, nebo zde.Nevhodné potrubí plošného kolektoru nebo vrtu

Na potrubí do vrtu nebo plošného kolektoru se opravdu nevyplatí zbytečně ušetřit. Na trhu je široká nabídka potrubí, takže je z čeho vybírat. Vybrat by ale měl pouze odborník, který ví, na co je třeba dát pozor. Vyhnete se tak netěsnostem a poškozením potrubí vlivem poškození strukturou horniny. S touto závadou je možné se setkat zejména u plošných kolektorů. Některé levnější typy potrubí je nutné položit do pískového lože, jiné lze rovnou zasypat a to i kamením.

  • Víte jak lze najít a opravit netěsnost potrubí v plošném kolektoru? Velmi těžko, není to nijak levné a především si rozkopete zahradu.
  • A víte jak se dá taková netěsnost vyřešit u vrtu? Velmi snadno: stačí celý vrt vyvrtat a vystrojit úplně znova, jen o kousek vedle. Oprava totiž z finančního hlediska nepřichází v úvahu, nový vrt je totiž „levnější“.
Myslíte si, že je vhodné, dobře si vybrat realizační firmu?


Po vyvrtání vrtu se sousedovi ztratila voda ve studni

Pokud se voda ztratila a nevrátila ani po dokončení zatěsnění vrtu, pak začněte zjišťovat, jestli Váš zhotovitel vrtu, vůbec nějaké zatěsnění provedl. Pokud ne, nebo pokud jej „odflákl“, tak se začněte smiřovat se sousedským problémem, ve kterém ovšem bude plně v právu Váš soused! A také se smiřte s tím, že Vaše tepelné čerpadlo bude mít výrazně horší topný faktor.

Vrt pro tepelné čerpadlo není vodním dílem. Jeho realizací by tedy nemělo dojít k ovlivnění vod – spodních ani jiných. Jednou z možností, jak tomu zabránit, je velmi kvalitně provedení zatěsnění vrtu, kdy se vyplní prostor dutiny okolo potrubí speciální směsí (např. tzv. bentonit). V praxi to vypadá tak, že při vlastním vrtání může dojít k výkyvu vody ve studních (např. vlivem propojení/zkratování dvou vrstev spodní vody nad sebou). Ale po zatěsnění a dokončení vrtu by se vždy měla voda vrátit do původního stavu – pokud je zatěsnění provedeno opravdu kvalitně. Těsnící materiál vyplní a utěsní dutinu a tak také zprostředkuje přestup tepla z okolní horniny do potrubí ve vrtu uloženém. Bez zatěsnění je vlastně trubka uložena ve vzduchové kapse a místy není vůbec v kontaktu s okolní horninou – následný vliv na topný faktor čerpadla je asi jasný.
Kvalitní provedení zatěsnění je však celkem náročné a tak Vám raději spousta vrtařských firem „ušetří peníze“ a zatěsnění vůbec neprovede, nebo jej provede neúčinně.
Obvyklá cena kompletních vrtů se pohybuje od 900,- Kč do 1050,- Kč za metr hloubky. Nad cenou kolem 800,- Kč, nebo ještě nižší, by jste tedy měli vážně zauvažovat, zjistit si více podrobností a především si ověřit záruky.

„Naše“ záruka na vrty až 20 let
a záruku při tom za nás přebírá a poskytuje nadnárodní společnost krytá pojišťovnou, nikoliv „jenom“ naše s.r.o.Máte plošný kolektor, podobný jako Váš známý. Stejný dům, stejné tepelné čerpadlo, ale úsporu za teplo má jen Váš známý, vy nikoliv.

Příčinou může být kromě výše popsaných závad také nevhodné situování kolektoru. Nemáte jej trvale zastíněn např. budovou? Nemáte jej na severním svahu?

Obvyklou představou je, že plošný kolektor je variantou geotermálního vytápění.
To je ale veliký omyl! Dokonce ani běžné vrty pro tepelné čerpadlo nelze řadit do kategorie geotermálních. Geotermální jsou takové vrty, jejichž hloubka začíná na 1 km hloubky! Ano, čtete správně, geotermální vrt je od 1000 m do 6000 m hloubky jednotlivého vrtu.

Plošný zemní kolektor je klasickou verzí solárního kolektoru, tedy v pravém významu sběračem tepla ze slunce, přičemž tato energie je akumulována v e vrstvě půdy max. do 2 m hloubky pod terénem. Kolektor tedy odebírá ze země "pod sebou" pouhá 2 % energie, zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy "nad sebou". Tam ale určitě není geotermální teplo ze země, tam je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě sluneční kolektor s nízkou účinností, doplněný o obrovský "hliněný" akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení. I na trvale zastíněných plochách, nebo na severních (tedy trvale neosluněných) svazích lze vybudovat funkční plošný kolektor. Je však potřeba počítat s horšími podmínkami a kolektor na tyto zhoršené podmínky správně navrhnout.

Tedy čerpadlo země voda = energie ze slunce!

Na 1 m2 povrchu země dopadne ročně asi 2 000 kWh tepelné energie ze slunce, přitom plošný kolektor za rok, odebere ze stejné plochy pouhých 40 až 70 kWh, což je jen 2,5 % z toho, co mu slunce dodá. Po pochopení tohoto principu je tedy jasné, že dobře provedený plošný kolektor se nemůže ani v dlouhodobém horizontu energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou 100% regeneruje. Zároveň je to i odpověď na "nucenou odstávku pro regeneraci" plošného kolektoru během léta. Žádná není potřebná, energie dodávaná v létě ze slunce je tak vysoká, že kolektor s rezervou zvládá zároveň svojí regeneraci i dodávku tepla pro ohřev teplé vody nebo třeba pro bazén. Ale pozor, to platí jen v případě, že kolektor byl dobře navržen a dobře instalován!


Pamatujte:

Hlavním úkolem tepelného čerpadla není topit!

Jeho hlavním úkolem je topit úsporně!
Bez správného návrhu a odborné instalace ale požadované úspory nečekejte!


Uvažujete o pořízení tepelného čerpadla?

Chcete ušetřit za teplo až 75%?

Pošlete nám poptávku, nebo nám zavolejte.