Jak ušetřit za teplo – rady a souvislosti, 2. díl

Dozvíte se, jak lze snížit neměřené teplo předané stoupačkami a tak docílit úspor za teplo a zároveň spravedlivějšího rozúčtování tepla.

Nechci jen čekat na rady, mám zájem o návrh konkrétního řešení.

V minulém díle jste se dozvěděli: Pokud není topná soustava velmi dobře „hydraulicky vyvážená“, pak předá do bytů spoustu tepla zbytečně. Vy však toto teplo zaplatíte, i když jej nepotřebujete a nechcete. Pokud není soustava vyvážená, pak nelze dosáhnout „spravedlivého“ rozúčtování tepla, protože jednotlivé indikátory měří odlišné hodnoty, i když jsou osazené na stejných radiátorech a v místnostech se stejným využitím. To pak přispívá ke vzniku nelogických rozdílů v náměrech. Velkou měrou se na zbytečné spotřebě tepla i nespravedlivém rozúčtování podílí stoupačky topení. Ty jsou v mnoha domech stále „horké“ a tím dochází k přetápění i v místnostech, kde již je radiátor termostatickou hlavicí zcela vypnutý. V takovém případě nemáte žádnou možnost teplo ze stoupaček ovlivnit – většina lidí to řeší jednoduše a celkem logicky - otevřením okna. Navíc není teplo předané stoupačkami nijak „měřené“. To zdánlivě všem vyhovuje, že dochází k vytápění, i když jej indikátor neměří – ale všem je po krátké úvaze asi jasné, že i zde se jedná o teplo, které zaplatit musíte. Jen nemáte možnost jej regulovat a musíte jej odebrat, i když jej nechcete.

Závěr: pokud není topná soustava vhodně regulována, pak odeberete a zaplatíte i teplo, které vůbec nepotřebujete.

 

Není regulace jako regulace, aneb kterou vybrat…

Hydronické vyvážení soustavy (hydraulické, termohydraulické, apod.), upravuje a řeší správné množství topné vody v jednotlivých radiátorech a stoupačkách. Je úplný základ k tomu, aby vůbec mohly fungovat vaše termostatické hlavice správně. Nemáte- li hydraulické vyvážení provedené, pak hlavice (resp. ventily) správně nefungují – s tím se prostě smiřte. Máte problém s hlučností topné soustavy? Po správně provedeném hydraulickém vyvážení nežádoucí hluky z topení (hučení, svištění, pískání apod.)zcela zmizí. Velkou měrou přispěje ke spravedlivějšímu rozúčtování. Lze očekávat pokles spotřeby tepla a to o cca 10 až 35%, v panelových zateplených domech typicky kolem 15-25%. Tím se investice zcela zaplatí za pár let a dále již na úsporách za teplo vydělává desítky až stovky tisíc ročně. Hydraulické vyvážení topné soustavy je tedy naprosto nezbytné pro všechny objekty, včetně bytových domů. Pokud nemáte provedeno, pak jsou uživatelé domu zbytečně vystaveni všem nešvarům výše uvedeným. Neřešte tedy, jestli hydraulickou regulaci provést, řešte jen kdy a jak vybrat ověřenou, odbornou a seriózní firmu, která Vám navrhne optimální, nikoliv jen „nejlevnější“ řešení.

 

Ekvitermní regulace upravuje a řeší nastavení vhodné teploty topné vody na vstupu do objektu a to podle okamžité venkovní teploty. Je velmi vhodným doplňkem / nadstavbou hydraulického vyvážení. Je vhodná pro každý objekt, ale největší význam má v zateplených domech. Čím lépe zatepleno, tím větší smysl má ekvitermní regulaci řešit – pokud již máte provedeno hydraulické vyvážení. Výše jsme si psali o nešvaru – nechtěném vytápění stoupačkami. Pokud provedete opravdu kvalitně hydraulické vyvážení a následně (nebo současně) také ekvitermní regulaci, pak vyřešíte tento nešvar nejlepším možným způsobem, jak to lze. Snížení teploty topné vody zvyšuje stabilitu hydrauliky topného systému a snižuje teplo předané (a neměřené) stoupačkami do bytů. Ekvitermní regulace může odstranit, nebo zlepšit další nežádoucí hlukové projevy topení (klepání, cvakání, bouchání).

 

Na pořadí velmi záleží

Vždy je nutné nejprve výpočtem definovat hydrauliku topné soustavy, provést montáž regulačních prvků a tyto nastavit a měřením prokázat, že nastavení souhlasí s projektovaným stavem. Tím zajistíme optimální nastavení na straně spotřeby tepla. Teprve pak má smysl řešit a nastavit ekvitermní regulaci. Obvykle se samozřejmě projektuje i montuje vše najednou, nicméně pořadí jednotlivých kroků je nutné vždy dodržet. Instalace ekvitermní regulace v domě, který není hydraulicky vyvážen, se může záhy ukázat, jako neúčinné – ekvitermní regulaci možná vůbec nebude možné správně nastavit a byla by tak instalována zbytečně. 

Máte zájem o nezávazný návrh konkrétního řešení? Kontaktujte mne.

 Nebo mi zavolejte.

Po upřesnění podstatných informací o Vaší topné soustavě, se vám pokusím pomoci. Moje firma se touto problematikou zabývá již 13 let. Pomáháme zákazníkům odstranit problémy s topením a ušetřit peníze. Provádíme jak výpočty a projekty pro optimalizaci topných soustav, tak realizaci potřebných opatření na klíč. Naši zákazníci si pochvalují vysokou míru odbornosti, spolehlivost a seriózní přístup našich pracovníků. 

Kontakty: Miroslav Svěrák, AllTech s.r.o., Krhanic 38, 257 42 Krhanice, tel. 606 626 176

Pobočka Praha 4: Na Hřebenech II, 783/25, tel.: 241 400 978, 721 400 404

e-mail: alltech@alltechsro.cz; Miroslav.sverak@alltechsro.cz

 www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz

www.TopimeChytre.cz

www.AllTechsro.cz

Úspora za teplo až 60%

objednejte tepelné čerpadlo vzduch-voda
Levné tepelné čerpadlo?

Levné je takové,
které je dobře navržené
a
dobře nainstalované.

A to umíme...

Tepelná čerpadla pro Vás máme...
Ale neváhejte a objednejte včas!

Mitsubishi Zubadan
Fujitsu-Siemens
Viessmann
Fuji
LG