jak uspořit za vytápění

problém s cirkulací teplé vody

V bytových i rodinných domech je cirkulace TUV používána celkem často. Bohužel téměř stejně tak časté jsou problémy s teplou vodou, jejichž příčinu lze snadno odstranit právě odpovídající úpravou řešení cirkulační smyčky.


Tři nejobvyklejší projevy této závady:

  • 1. Otočíte kohoutkem a trvá dlouhou dobu, než začne téci teplá... 
       
Častěji se tato závada projevuje mimo odběrové špičky, tedy v nočních hodinách, pozdě večer, velmi brzy ráno, občas také kolem deváté až desáté dopolední a druhé-třetí hodiny odpolední. V jinou denní dobu je to o něco lepší, nebo výrazně lepší.

Obvykle se takto v domě chová jenom několik stoupaček, ostatní jsou „v pohodě“ – resp. lidé si nestěžují.


Každopádně tu odtočenou studenou vodu, které Vám k ničemu nebyla,
tu pěkně zaplatíte, jak kdyby byla teplá - tedy v plné ceně teplé vody
,
protože Váš bytový nebo patní vodoměr  to tak zaznamenal.

 
Ale my víme jak to napravit!

Zavolejte nám, nebo nám pošlete zprávu a my tento problém vyřešíme k Vaší plné spokojenosti.  • 2. Vyšší spotřeba teplé vody na byt, než jaká je běžná u srovnatelných bytových jednotek.3. Vysoká spotřeba energie na ohřev teplé vody


Ve srovnání s jinými domy o mnoho vyšší náklady na ohřev kubíku vody.

Pozor: někdy - v extrémním případě - mohou náklady na teplou vodu být i dvojnásobné než by bylo nutné – to máme ověřeno z praxe konkrétním sledováním několika domů před a po našem zásahu. Mnoho peněz v tomto případě „létá oknem“ (při popsané závadě) zejména v objektech s vlastní přípravou/výrobou teplé vody), které mají vlastní kotelnu nebo vlastní výměníkovou stanici) a dále v objektech s dálkovou dodávkou teplé vody a patním měřením, založeném na měření energie (tedy neměří se jenom spotřebované množství, ale také energie potřebná na výrobu a ztv. "dohřev cirkulace" teplé vody). 

Pokud je navíc potrubní rozvod teplé vody a cirkulace proveden z pozinkovaného nebo nerezového potrubí a pokud nejsou rozvody perfektně tepelně zaizolované, pak se klidně může stát, že spotřeba tepla na 1m3 teplé vody bude na dvojnásobku obvyklé hodnoty.

Co se tedy děje a co s tím:

Problém je složitý, ale pro nás odborníky je jeho řešení jednoduché a ani Vás nejspíš nebude stát tak moc peněz. Celá záležitost má stejnou podstatu, jako otopná soustava, jejíž vyregulování je popsáno na jiném místě našich internetových stránek.

I v teplé vodě je cirkulační okruh a i v rozvodu teplé vody jsou z ležatého rozvodu odbočeny stoupačky. Stejně jako u vytápění je potřeba zajistit, aby v každé cirkulační smyčce byl sice minimální, ale přes to natolik dostatečný průtok teplé vody, aby nedocházelo k vychlazování cirkulace a vy jste nemuseli odtáčet studenou vodu.

Také je potřeba zajistit, aby ve všech stoupačkách / cirkulačních smyčkách, byl stejný průtok (resp. průtok odpovídající tepelné a tlakové ztrátě trasy rozvodu). Obvykle je vedlejším důsledkem radikální snížení množství cirkulující vody v potrubí, což má – zejména u objektů s vlastním zdrojem tepla a ohřevem vody – za následek dosažení vedlejších úspor v podobě snížení tepelných ztrát v potrubí a snížení energie, potřebné pro dohřev cirkulační smyčky.

V některých případech  jsou náklady zcela zbytečně i dvojnásobné – máme ověřené případy, kdy náklady na ohřev cirkulační smyčky dosahovaly a v jednom případě převýšily náklady na ohřev vody jako takový. Jednalo se o objekt se špatně provednou tepelnou izolací, s nevyváženými rozvody cirkulace teplé vody zhotoveného z pozinkovaného potrubí – tedy v tomto případě se sešlo více negativních faktorů najednou (a jak je to ve Vašem domě – víte to?).


Opět se tedy u této problematiky dostáváme k hydraulickému vyvážení

A i v tomto případě si můžeme si vybrat ze dvou odlišných principielních řešení.
1. Odborně navrhnout a instalovat automatické armatury, které budou udržovat průtoky ve smyčce v závislosti na aktuálně měřené teplotě cirkulační vody. Toto řešení je komfortní a velmi šikovné – ovšem nelze jej použít v případě, kdy parametry na patě cirkulační smyčky od dodavatele vody nebo u zdroje přípravy teplé vody nejsou dostatečné (nízké nebo kolísající hodnoty teploty a nedostatečný tzv. dynamický tlak na cirkulaci (pozor – nijak to nesouvisí s běžným tlakem vody, jak jej znáte z vodovodního kohoutku). Pak totiž tyto armatury nejenom že situaci nevyřeší, ale místo aby jí zlepšily, tak jí pro některé uživatele naopak zhorší. Tam, kde jsou parametry na patě cirkulační smyčky dostatečné, tam se však jedná o komfortní a energeticky úsporné řešení.
Posouzení, zda je toto řešení vhodné, ovšem raději přenechejte nám odborníkům – správné vyhodnocení „dostatečnosti“ vstupních parametrů je totiž značně problematickou záležitostí.

2. Odborně navrhnout a instalovat statické vyvažovací ventily a jejich nastavením – vzájemným vyvážením stoupaček zajistit stejné podmínky průtoku na všech stoupačkách. Tento systém lze použít i v případě, kdy parametry na patě cirkulační smyčky od dodavatele teplé vody nejsou dostatečné, nebo nejsou stabilní. I v takovém případě totiž dojde k průměrnému zlepšení stavu. Ovšem nedostatečnost na patě se zákonitě projeví – pouze se rovnoměrně rozloží mezi všechny stoupačky. Pokud existují pochybnosti o parametrech na předávacím místě, doporučujeme raději zvolit tuto variantu – funguje vždy (zatím se nám nestalo, že by nedošlo k radikálnímu zlepšení). Toto řešení je také většinou o něco levnější. Pokud na patě dochází k výraznému výkyvu dynamického tlaku při jeho relativně vysokých hodnotách, pak se dá někdy použít pro vyrovnání tlakových poměrů některý z regulátorů tlakové diference, který zajistí za místem jeho instalace stabilní podmínky pro správnou funkci vyvažovacích ventilů.

 


Náprava problému Vám tedy přinese zvýšení uživatelského komfortu
– už nemusíte odtáčet a teplá voda poteče téměř ihned.

A především snížíte provozní náklady na teplou vodu, v některých případech až o 50%! A to máme ověřeno!

 
 
Chcete vyřešit problém s odtáčením "teplé" vody?


Chcete ušetřit za teplo až 75%?


Neváhejte a pošlete nám poptávku.

Cenovou kalkulaci Vám opět zpracujeme zdarma.