jak vybrat nejvhodnější topení

Radiátory nebo podlahovka?

úvodní strana / jak vybrat nejvhodnější topení / radiátory nebo podlahovka?

1. radiátory / otopná tělesa

Jsou vyrobené/á z různých materiálů a různých tvarů a designových provedení.
 • Všechna otopná tělesa mají společné fyzikální principy, s jakými předávají teplo do místnosti.
 • Teplo je předáváno vždy dvěma způsoby najednou, podle typu tělesa a teploty topné vody jsou tyto způsoby různě procentuelně zastoupené. Konvekčním způsobem (prouděním) a sáláním.
¨  


Těleso tedy předává teplo konvekčním způsobem
, tedy ohřívá vzduch, který vzestupně proudí kolem desek, lamel, nebo žeber tělesa dále do místnosti.

Povšimněte si prosím: „ohřívá vzduch...“.  

 • Logickým průvodním jevem konvekčního vytápění je, že teplota vrstvy vzduchu u podlahy bude nižší než teplota vrstvy vzduchu pod stropem. Jinými slovy – na hlavu horko a na nohy zima? V podstatě ano
 • Dalším logickým jevem je vznik proudění vzduchu v místnosti - chladnější je ohříván a stoupá ke stropu, po ochlazení zase na opačné straně místnosti začne klesat k zemi.
 • Teprve od ohřátého vzduchu se následně ohřívají hmotné předměty v místnosti včetně lidského těla. Teplota takto ohřívaných předmětů se však nikdy nedostane na hodnotu stejnou, jako je teplota vzduchu, prostřednictvím kterého se je snažíme ohřát - to je způsobeno ztrátami a nedokonalým předáním energie ze vzduchu do pevných předmětů. Předměty - zdi, podlaha, zařízení interieru tedy zůstává vždy relativně výrazně chladnější než vzduch a vlastně na nás pocitově působí jako chladné a tedy nepříjemné plochy. Pokud tedy máme vzduch v místnosti na příjemné teplotě 22 až 23°C (u mnoha lidí je tato hodnota posunuta až na 24°C!!!), pak povrchy okolních předmětů dosahují teploty cca 17 až 19°C.
 • Hlavním "akumulátorem" pocitově příjemného tepla je tedy především vzduch. Pokud tedy vyvětráte, v podstatě si vypustíte velkou část tepla obsaženého v místnosti a následně Vám chladnější povrchy předmětů, zdí atd., budou připadat nepříjemně chladné. Následným vytápěním (opět proudí teplý vzduch skrze radiátory) se sice relativně rychle ohřeje vzduch na původní příjemnou teplotu 22°C, ale mezitím došlo k dalšímu vychlazení povrchu předmětů i zdí. Bavíme se o hodnotě třeba jen 1°C, ale i takový rozdíl je pocitově vnímán jako diskomfortní až nepříjemná změna!

Těleso ale předává teplo také sáláním - je -li nějaký materiál výrazně teplejší než okolní hmota v dosahu přímé viditelnosti (tedy není-li odstíněna překážkou), dochází k sálavému přestupu tepla a přímému ohřívání povrchu okolních chladnějších materiálů, a to prakticky bez nutnosti intenzivního ohřevu vzduchu.

Zopakujeme: „ohřívá povrch okolních předmětů...“.
 • Při sálání nedochází k víření / proudění vzduchu ani k přímému ohřívání vzduchu! Vzduch je ohříván až sekundárně - od již ohřátých předmětů.
 • Při sálání jsou tedy přímo ohřívány předměty - včetně lidského těla
 • A teprve od teplých předmětů se následně ohřívá vzduch v místnosti (teplota zdí atd. dosahuje hodnot 20 až 21°C a to již je pocitově velmi příjemně vnímáno). Vzduch se tedy ohřeje na teplotu stejnou, spíše nižší, než je teplota okolních předmětů. Jakou teplotu tedy má vzduch?
 • V jiné části našich stránek je zmíněn fakt, že snížením teploty prostoru místnosti o 1°C se dá dosáhnout úspory 6 až 8% nákladů za vytápění.
 • Jestliže jsme tedy sálavým vytápěním snížili teplotu vzduchu okolo 20°C, hovoříme zde o úspoře za teplo ve výši téměř 16%.
 • Tuto úsporu jsme dosáhli pouhým upřednostněním vytápění sálavého před vytápěním konvekčním - tedy před vytápěním prostřednictvím ohřevu vzduchu.

Konvekční předání tepla se dá přirovnat k proudění teplého vzduchu z ventilátoru, sálavé pak třeba k pocitu z hořícího krbu, k sálání svítícího slunce v létě apod.

Zkuste si sami odpovědět na otázku, který z těchto způsobů předání tepla je pro Vás pocitově příjemnější. A o tom, který z nich je úspornější pro Vaší peněženku netřeba diskutovat, tam jasně vítezí sálavá složka vytápění!
Z tohoto závěru následně vyplyne, k jakému řešení se přikloníte - příjemně sálající krb, nebo ventilátor foukající teplý vzduch
?

Ale pozor, nyní přijde to nejdůležitější!

 
Jak jest psáno výše, radiátory využívají k předání tepla obsaženého ve vodě do místnosti oba způsoby předání tepla, tedy jak prouděním, tak sáláním.

Procentuelní rozložení při tom kolísá podle teploty topné vody a designového provedení radiátoru. Obecně se uvažuje o poměru kolem


85% proudění a 15% pro sálání.

V kontextu výše uvedených faktů,

to tedy pro radiátory nevyznívá nikterak pozitivně!


I přes to je tímto způsobem realizováno veliké procento topných soustav, zejména v panelových a činžovních domech.

Řešíte novostavbu nebo rekonstrukci?

Pak čtěte dále:

Radiátory a především desková otopná tělesa je možné navrhnout a spočítat tak, abychom zvýšili podíl sálavé složky. Tím dosáhneme výrazného zvýšení komfortu a při tom finanční rozdíl v pořizovací ceně bude zanedbatelný! Takové vytápění pak bude úspornější, než klasicky navrhované radiátory.

Chcete zvýšit komfort bydlení a zároveň

ušetřit za vytápění?


Zeptejte se nás na cenu, pošlete nám poptávku.


Shrnutí:
 • v místnostech vytápěných radiátory bude vždy docházet k víření vzduchu (včetně prachových částic)
 • vždy bude rozdíl teplot vzduchu u podlahy a u stropu výrazně větší než u čistě sálavých způsobů vytápění, jaké si popíšeme dále
 • provozní náklady (spotřeba paliva, tepla apod.) budou pro vytápění radiátory vždy vyšší, než u způsobů, kde převládá sálavá složka vytápění!
A další vlastnost: radiátory zabírají místo, vadí nábytku, vadí záclonám atd.


2. podlahové vytápění             
 • Poměr sálavé a konvekční složky je cca 60% : 40% ve prospěch sálavé
 • Téměř nevíří vzduch – teplota u podlahy je téměř stejná jako metr nad podlahou a jako pod stropem. Vzestupné proudění tedy skoro nevzniká.
 • Určité rozdíly  v teplotě vrstev vzduchu ve skutečnosti jsou, samozřejmě, udává se rozdíl cca 1°C. Ale vždy je tento rozdíl podstatně menší než u radiátorového vytápění.  U konvekčního vytápění může rozdíl teplot mezi podlahou a stropem činit klidně 4-5°C!
 • Když rozdíl teplot nevíří vzduch, nevíří tedy logicky ani prach.
 • Umožňuje snížit teplotu prostoru v místnosti o 1°C bez vlivu na pocitový teplotní komfort.
 • podlahovka nikde nepřekáží – trubky v podlaze prostě nejsou vidět
 • A ten pocit od podlahy – že nás nohy nezebou...
 • Z hlediska úspornosti provozu vytápění jednoznačně vede sálavé vytápění před konvekčním a to zejména z toho důvodu,
  že pokud osobám uvnitř místnosti „něco“ ohřeje přímo povrch těla na příjemnou teplotu (sáláním), pak do jisté míry přestává záležet na teplotě okolního vzduchu a ten pak může být o pár stupňů chladnější, aniž by to pocitově vadilo. Třeba příklad s jarním sluníčkem na sjezdovce...
 • Z toho pak vyplývá, že pro zachování pocitu tepelné pohody si můžeme dovolit snížit teplotu okolního vzduchu o 1 až 1,5 °C. Větší snížení teploty vzduchu by už mohlo mít na pocitový komfort negativní vliv. Ale i toto snížení, řekněme o 1°C nám ve výsledku umožní snížení tepelných ztrát prostupem a větráním o 6 až 8% !!!
 • A přepočteno na finance? Kolik za rok protopíte? Kolik je z toho 6-8%?

 • Vzhledem k tomu, že sálavé vytápění, je pocitově velmi příjemné, dalo by se říci, že není co řešit.
 • Nebýt ovšem spousty předsudků a polopravd, které kolují mezi lidmi i v internetovém světě, které z podlahového topení dělají téměř démonicky nepřirozenou a zdraví škodlivou záležitost.
 • Tyto mýty snadno vyvrátíme konkrétními fakty – čtěte zde.

 • Statisticky naprostá většina osob dá pocitově přednost sálavému způsobu vytápění, mnozí z nich si však uvedené rozdíly neuvědomí v době rozhodování čím budou topit.
 
Jak se rozhodnete vy?

Věříme, že naše informace Vám pomohou, ať již bude Vaše rozhodnutí jakékoliv.

Je nám jasné, že pořizovací cena hraje také důležitou roli. Rádi vám zpracujeme orientační cenovou nabídku.


Kontaktujte nás a pošlete nám poptávku.

 • Pokud jste dospěli k názoru, že sálání je příjemnější než foukání, pak vězte, že klasickými představiteli sálavého topení není jenom podlahové vytápění, ale také stěnové vytápění (v podstatě podlahovka svisle), nebo stropní vytápění (podlahovka ve stropním podhledu). Informace o nich najdete zde.
 • Ale nesmíme zapomenout ani na vhodně velikostně nadimenzovaná desková tělesa - přece pokud budou mít dostatečnou plochu otočenou do místnosti a dostatečnou povrchovou teplotu, tak také příjemně sálají. A pokud jim dokážeme snížit povrchovou teplotu na určitou kompromisní hodnotu, při které
  ještě nepřestanou sálat, pak tím dozajista docílíme alespoň mírné potlačení konvekčního efektu a snížíme „míru foukání“.

 • Zní to jednoduše, že... A také to jednoduché je! Ale jak pro koho. Celé kouzlo návrhu komfortního a subjektivně pocitově příjemného vytápění spočívá ve správném výpočtu celé soustavy.

To je právě naše deviza, kterou vám nabízíme k dispozici.
Známe tyto jemné nuance a umíme jich využít pro Vaše příjemné bydlení.


 • Nabízíme vám zdarma nezávaznou konzultaci na téma výběru vhodného způsobu vytápění - zavolejte a domluvte si návštěvu v naší pražské pobočce.

 • U šálku dobré kávy Vám rádi pomůžeme probrat argumenty pro i proti při Vašem rozhodování. A jsme si jisti, že se při tom dozvíte další zajímavé informace.

  
Řešíte nejvhodnější vytápění?

Chcete ušetřit za teplo až 75%?

Neváhejte a pošlete nám poptávku.