hydraulické vyvážení otopné soustavy

komponenty pro vyvažování

úvodní strana / jak uspořit za vytápění / hydraulické vyvážení otopné soustavy / komponenty pro vyvažování


Používáme regulační prvky výrobců, kteří, stejně jako my,

nabízí osvědčenou kvalitu a spolehlivost:


  
   


Kromě zde uvedených základních komponent je k dispozici mnoho dalších regulačních prvků a jejich variant, které se navzájem liší nejenom svými parametry, ale (zejména pak u termostatických hlavic) také provedením a vnějším designem.
Termostatické hlavice manuální

 • Na českém trhu je možné potkat několik typů termostatických hlavic od různých výrobců. Liší se zejména použitou náplní (parafinové, plynové, paroplynové, kapalinové).
 • Termostatické hlavice se po zabudování stávají nejenom funkčním, ale také designovým prvkem interiéru bytu. Je proto možné vybrat si z mnoha designových variant, a také různá barevná provedení.
 • Také je možné použít hlavici s odděleným teplotním čidlem, což je pro správnou funkci nezbytné zejména tam, kde jsou otopná tělesa částečně zakryta např. stolní deskou, těžkými závěsy apod.
 • Dalšími variantami jsou například provedení hlavic s ochranou proti odcizení a zvýšenou mechanickou odolností do veřejných prostor (např. Heimeier typ „B“),  hlavice s dálkovým nastavením požadované teploty (Heimeier typ „F“), dále elektronické hlavice s možností bezdrátového centrálního řízení (Danfoss) apod.
Hlavice Heimeier K s kapalinovým čidlem patří k absolutní špičce na našem trhu.
Díky použité kapalinové náplni, která je téměř ideálně nestlačitelná, se vyznačují vysokou regulační schopností a nízkou hysterezí. Jejich další velkou předností, je vysoká časová stálost fyzikálních vlastností použité kapaliny. V podstatě se dá říci, že hlavice Heimeier K bude spolehlivě pracovat po dobu životnosti ostatních komponentů topného systému.

Hlavice DANFOSS s paroplynovou nebo kapalinovou náplní – opět se jedná o špičku mezi termostatickými hlavicemi.

Hlavice Prestige GS - vyjímečný poměr kvalita/cena při atraktivním designu.
Kompatibilní s většinou ventilů Heimeier a Danfoss
Termostatické hlavice elektronické

Elektronické bezdrátové hlavice systému Living by Danfoss - bezvadný design pro náročné, pokročilá technologie pro úsporu tepla.
Cenově dostupné řešení bezdrátové zónové regulace na velmi vysoké technické úrovni s moderním designem. Hlavice lze použít i na radiátorové ventily jiných výrobců - např. Heimeier.
 • Provedení Living connect pro ovládání z jednoho místa pomocí řícího systému s dotykovým displejem.
 • Provedení Living Eco - nepotřebuje řídící systém, hlavice fungují autonomě

Elektronické hlavice eQ-3, typ "K" – ekonomický model elektronických hlavic s praktickým klávesovým ovládáním. Kompatibilní s většinou ventilů Heimeier a Danfoss, ostatní na dotaz.
Podrobnosti zde.


Elektronické hlavice HS-COMET –   ekonomický model elektronických hlavic. Praktické programování pomocí počítače přes USB rozhraní. Kompatibilní s většinou ventilů Heimeier a Danfoss, ostatní na dotaz. 
Podrobnosti zde.


E-PRO – elektronický, počítačem programovatelný adapter pro termostatické hlavice Heimeier, je určený především pro desková tělesa VK, ale běžně použitelný i na litinové žebrové radiátory. Podrobnosti zde.
 Radiátorové ventily
 
 • Ventil Heimeier Standard je vhodný k použití se všemi hlavicemi a pohony Heimeier s upínacím závitem M30 x 1,5. Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorného bronzu. Kompletní vrchní díl radiátorového ventilu je vyměnitelný pomocí speciálního přípravku za plného provozu, bez vypouštění systému. Ventil Standard je určen pro dvoutrubkové soustavy s normálními teplotními spády. Základní hydraulické vyvážení se provádí kombinací přednastavení použitého regulačního šroubení (např. Heimeier REGULUX) a ventilu Heimeier Standard.
 • Ventil Heimeier V-Exakt je vhodný k použití se všemi hlavicemi a pohony Heimeier. Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorného bronzu. Kompletní vrchní díl radiátorového ventilu je vyměnitelný pomocí speciálního přípravku za plného provozu, bez vypouštění systému. Ventil V-Exakt je určen pro dvoutrubkové soustavy s normálními až vyššími teplotními spády. Základní hydraulické vyvážení se provádí přednastavením speciálním klíčem při jeho montáži. Je velice důležité, aby hodnoty spočítané projektantem, byly dodrženy ve skutečnosti a to s minimální tolerancí. Tento požadavek plní šest různě velikých přesně vrtaných clonek, určených pro různá pásma průtoku otopným tělesem.

Ideálního spojení je dosaženo použitím ventilu V-Exakt na přívodu radiátoru, v kombinaci s regulačním šroubením Regulux na zpátečce radiátoru.


 • Ventil Danfoss RA-N je v podstatě stejného provedení a použití, jako dříve zmíněný ventil V-Exakt. Ventily Danfoss patří podobně jako Heimeier k absolutní špičce v termostatických ventilech. 

 Regulační a uzavíratelná šroubení  
 
 • Regulační a uzavíratelné šroubení Heimeier Regulux je určeno k použití v teplovodních soustavách s nuceným oběhem. Umožňuje základní vyvážení soustavy. Zároveň umožňuje uzavírání radiátoru, vypouštění a napouštění tělesa či jeho výměnu bez nutnosti vypouštění celé stoupačky. Kuželka pro přednastavení průtoku je integrována do kuželky uzavírací. Přednastavení je tzv. „reprodukovatelné“, což znamená, že uzavíráním a opětovným otevíráním šroubení není znehodnoceno jeho přednastavení. Použitím a správným nastavením regulačního šroubení, je termostatickému ventilu umožněno regulovat průtok se zachováním vysoké míry proporcionality v celém rozsahu. Vždy doporučujeme regulační šroubení do soustavy doplnit.
Vyvažovací ventily


Podle konkrétního typu slouží k přednastavení a měření tlaku a průtoku, někdy také k uzavírání a vypouštění. Typické použití je např. na stoupačkách vytápění nebo na patách budov. V podstatě v rozsáhlejších soustavách platí, že každá stoupačka by měla být osazena minimálně jedním statickým regulátorem - vyvažovacím ventilem.

 • Vyvažovací ventily STAD - pro světlosti do 2", menší průtoky. Ventil je v závitovém provedení. Nastavení je možné zaaretovat a tak ochránit před znehodocením neodborným zásahem.
   
 • Vyvažovací ventily STAF - slouží ke stejnému účelu jako STAD, ale vyrábí se ve větších dimenzích pro větší průtoky a v přírubovém provedení od DN 50. Používá se zejména jako statická armatura na patě objektu – zpravidla v kombinaci s vhodným dynamickým regulátorem tlakové diference.


 Regulátory tlakové diference 
 
Hydronické regulátory tlakové diference se používají zejména pro otopné soustavy s proměnným průtokem, tedy je velmi vhodné je použít všude tam, kde jsou instalované termostatické hlavice a regulace tlakové diference není řešena jiným způsobem. Slouží k nastavení maximální tlakové diference chráněného okruhu. Nejčastější využití je na patách objektů, např. v kombinaci se statickým regulátorem STAF. Je možné je umístit do přívodního i do vratného potrubí, ale zpravidla se umísťují na zpátečku.

Základní popis funkce: při oteplování v místnostech začínají termostatické hlavice uzavírat radiátorové ventily. Tím klesá průtok některými radiátory a obecně klesá potřeba průtoku v soustavě. Protože však čerpadlo o tomto "neví", stále běží a „žene“ vodu do systému se stejným přetlakem. Tím dochází k lokálním nadprůtokům v ostatních radiátorech, které se projevují zejména zvýšenou hlučností těles a přetápěním v některých místnostech. Tím následně roste spotřeba tepla v celém domě.
Vřazením regulátoru tlakové diference do okruhu zabezpečíme omezování průtoku již na patě objektu nebo na stoupačce, v závislosti na počtu a stupni přivírání termostatických hlavic. Regulátor pak přebytečnou topnou vodu od tepláren do objektu vůbec nepustí – úspora je pak jasná.
 • Regulátor tlakové diference STAP - použití v systémech vytápění i chlazení, relativně přesná regulace tlakové diference. Nevýhodou je nedostatečná schopnost regulace při průtocích konvergujících k nule, kde se ventil může stát hlučným. Používáme jej pro soustavy, kde jsou více-méně konstatntní průtoky, nebo kde průtoky neklesají pod cca 30% maximální/nominální hodnoty. Regulátor z tohoto důvodu nepoužíváme pro stoupačkovou regulaci v panelových domech. Vyjímečně může být použit - pokud bude dodržena podmínka min. průtoku - zejména v rozsáhlejších soustavách.
 • Regulátor tlakové diference DA 516 - nejčastěji jej používáme na patách objektů zásobovaných teplem z CZT. Jeho výhodou je plynulé nastavení tlakové diference chráněného okruhu s vysokou přesností a zejména nízká hlučnost i při velkých rychlostech proudění a velkých diferenčních tlacích.  
 
 • Regulátor tlakové diference PV a PV-D787 - typické použití k regulaci tlakové diference na stoupačkách panelových bytových domů. Jednoduché a kvalitní provedení, možnost plynulého nastavení tlakové diference s dostatečnou přesností.
     

 • Regulátor tlakové diference ASV-P a ASV-PV - typické použití k regulaci tlakové diference na stoupačkách panelových bytových domů. Jednoduché a kvalitní provedení. U verze PV možnost plynulého nastavení tlakové diference s dostatečnou přesností, verze P má hodnotu nastavenou z výroby.


     

Přepouštěcí ventily 
 • Přepouštěcí ventil Hydrolux je proporcionální přepouštěcí ventil s plynule nastavitelnou hodnotou tlakové diference a úzkým pásmem proporcionality. Základní funkce je obdobná jako u regulátorů dynamického tlaku: při oteplování v místnostech začínají termoventily uzavírat. Tím klesá průtok některými radiátory. Protože však čerpadlo stále běží a „žene“ vodu do systému se stejným přetlakem, dochází k lokálním nadprůtokům v ostatních radiátorech, které se projevují zejména zvýšenou hlučností tělesa a přetápěním v některých místnostech. Vřazením přepouštěcího ventilu Hydrolux je zabezpečena konstantní tlaková diference v systému, přepouštěním topného media přímo do zpátečky. Tento systém je vhodný zejména k jednoduchému a účinnému zajištění správné funkce ventilů a termostatických hlavic v rodinných domcích a malých soustavách v objektech s vlastním zdrojem vytápění.
Hydrolux není možné použít pro objekty dálkově vytápěné a naprosto není vhodný pro objekty s větším počtem těles a podlaží. 
 
Chcete zaregulovat topení nebo chlazení?

Chcete ušetřit za teplo až 75%?

Neváhejte a pošlete nám poptávku.