jak uspořit za vytápění

mýty a fakta o termostatických ventilech a hlavicích


Termostatické hlavice jsou dnes běžnou součástí vytápění, měly by tedy být běžnou součástí našeho života a měli bychom s nimi umět zacházet.

Hned v této větě jsou ovšem dva mýty a další budou následovat:

Termostatické hlavice ve skutečnosti stále ve spoustě rodinných domů i bytových či průmyslových objektů chybí, nebo nejsou správně seřízené a tedy neplní správně svojí funkci.
Spousta uživatelů nechápe funkci termostatických hlavic, neumí je používat a tudíž nedokáží dosáhnout úspor za vytápění – byť je to tak jednoduché.

A co vy? Víte jak používat termostatické hlavice?


Následující tvrzení jsou obvykle platná pro otopnou soustavu v optimalizovaném stavu – tedy v takovém stavu, v jakém Vám jí předáme, pokud nám svěříte úkol ušetřit Vám peníze za vytápění.Další mýty:


1. Mám termostatické hlavice, tak s nimi šetřím.

Ano, ale zdaleka ne vždy. Pokud nejsou radiátorové ventily pod hlavicemi správně nastaveny podle hydraulického výpočtu otopné soustavy, a pokud není soustava hydronicky, nebo jinak řečeno hydraulicky vyvážena, pak se funkce hlavic míjí účinkem a neušetříte téměř nic, nebo podstatně méně, než kdyby  byla soustava řešena jako celek. V extrémních případech – když je v soustavě vysoká tlaková diference (častý případ panelových domů na sídlištích), dojde i k přetlačení síly pružiny a pootevření hlavice vlivem průtoku topné vody. Hlavice tak vlastně vůbec nefunguje a těleso topí stále - i když hlavici "zcela uzavřete".


2. Mám termostatické hlavice – zavřu je a ušetřím.

Je to sice pravda, ale jen částečná. Celou pravdou je fakt, že nejúspornější a zároveň nejpřijatelnější pro dosažení tepelné pohody je trošku odlišné použití. Úplné zavírání hlavic kvůli úspoře a následné úplné otevření kvůli zatopení, to je v podstatě degradace perfektně vymyšleného plynulého regulačního principu na prosté ON/OFF. V podstatě tak uděláte z regulačních armatur obyčejné uzavírací! Jistě chápete, že regulace ON/OFF nemusí být vždy to nejlepší – ani pro uživatelský komfort, ani pro dosažení úspor. Nejlepší je tedy hlavici nastavit na požadovanou teplotu a nechat jí regulovat – automaticky odvede práci za Vás. A pokud již chci teplotu v místnosti měnit, pak s hlavicí točím jen v malém rozsahu. Není tedy vůbec nutné využívat krajních poloh hlavic. Optimální je rozptyl v nastavení v rozsahu teplot 2 až max. 4°C, což stačí pro dosažení úspory za teplo i pro zajištění tepelné pohody v bytě.
Více informací o této problematice naleznete v sekci
regulace spotřeby tepla.


3. Termostatická hlavice neumí řešit noční útlumy.

Ano, to je pravda. Ale opět jenom zčásti. Jednak jsou dnes za překvapivě dostupnou cenu běžné i elektronické hlavice s denním nebo týdenním programem, a především, noční útlumy by měly být v základní úrovni regulace řešeny na jiném místě a nikoliv na termostatické hlavici. Noční útlum řeší především ekvitermní regulace – tedy regulace teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě. A ta se odehrává v kotli, v kotelně, výměníkové stanici, nebo na předávacím uzlu.

Například u panelákových sídlišť je ale ekvitermní regulace podřízena nejslabšímu z připojených domů a ty zateplené jsou tím vlastně paradoxně znevýhodněné.

Pokud tedy ekvitermní regulaci Váš dům nemá, nebo je nedostatečná, můžete využít termostatickou hlavici jako plnohodnotný zónový regulátor včetně nastavení nočních útlumů.

Nabízíme Vám k tomu dvě cesty, obě spojuje jedna podstatná výhoda:
zachovají plynulost regulace a nebudou degradovat vyvážený systém na ovládání ON/OFF, jako je tomu u rádoby inteligentních aplikací s použitím termoregulačních pohonů různých výrobců, které buďto průtok do radiátoru úplně zavřou, nebo úplně otevřou, ale regulovat jej vlastně vůbec neumí.

Jednou z variant je výměna stávající hlavice za jinou, v elektronickém provedení.
Tyto hlavice umožńují kromě nastavení až tří teplotních hladin také nastavení denního nebo týdenního časového programu a zcela automaticky za Vás sníží průtok / teplotu v místnosti v době, kdy není potřeba topit na komfortní teplotu a zase samy s předstihem přitopí, aby se Vám třeba po ránu dobře vstávalo do prohřátého bytu. Elektronické hlavice navíc dnes již nejsou finančně nedostupné, jak tomu bylo před pár lety. Jejich cena se pohybuje od cca 400,- Kč, což je pouze o něco více, než kolik dáte za běžnou kvalitní "manuální" termostatickou hlavici.
Podrobné informace o elektronických hlavicích jsme pro Vás připravili
zde.

Další možností je instalace elektronického, počítačem programovatelného adapteru E-PRO, který v podstatě dělá totéž, ale nasazuje se mezi ventil a stávající hlavici, kterou tudíž není nutné měnit. Adaptéry E-PRO jsou kompatibilní s radiátorovými ventily a hlavicemi Heimeier a dále s výrobky se stejným závitem a zdvihem vřetene (informujte se u nás). Jejich programování je možno provést přes PC, díky tomu je obsluha velmi snadná a rychlá. U elektronických hlavic i u adaptérů E-PRO není třeba řešit žádné kabeláže, vše funguje na baterie, které spolehlivě vydrží i několik let. Podrobné informace o adaptéterch E-PRO a o dalších možnostech najdete v sekci
elektronické termostatické hlavice.


4. Pořídíme si hlavice a ušetříme, za projekt nebudeme vyhazovat žádné peníze – přece to jde vyřešit i bez projektu.
To je ale veliký omyl, bohužel velmi rozšířený! Z našich zkušeností vyplývá, že již soustavy nad 10 ks těles, rozhodně není možné úplně optimálně vyvážit snahou ve stylu pokus – omyl. Bez dobře provedeného hydraulického výpočtu nelze soustavu vyvážit, natož optimalizovat pro dosažení energetických úspor. Pokud Vám takový postup bude někdo radit u celého panelového domu, bude to tedy buďto úplný diletant v oboru, nebo pouhá účelová lež.


5. Máme zatepleno - novou fasádu a nová okna. Naše termostatické hlavice se postarají o úsporu, není třeba na nich nic měnit.
To je možná pravda, ale jen za určitých podmínek. Pokud bylo zatepleno rovnoměrně a nedošlo ke změně relativního poměru tepelně-technických vlastností mezi jednotlivými místnostmi nebo částmi budovy, pak obvykle stačí provést nové hydraulické vyvážení na stoupačkách.
Ale pozor! Po kvalitním zateplení panelového domu se obvykle sníží potřeba tepla o cca 20 až 40%! To znamená, že stávající soustava vytápění je pro daný objekt najednou silně předimenzovaná! Obecně předimenzování soustavy „úspěšně „ zabraňuje efektivním úsporám v možné míře bez sofistikovaných zásahů do nastavení soustavy.
Protože tato problematika není zcela jednoduchá, nebudeme jí zdlouhavě popisovat, namísto toho Vás vyzveme: pokud je to Váš případ, kontaktujte nás, rádi poskytneme podrobnější informace  a daný problém vyřešíme.
Pravděpodobně se vůbec nebude jednat o finančně "bůhvíjak" radikální zásah, ale  každopádně bude jeho provedení vyžadovat zkušenosti, svědomitost a přesnost v provedení.
Kontaktujte nás na jakémkoliv e-mailu nebo telefonicky.

 

 

Zde jsme pro Vás připravili další informace o tom,
Chcete ušetřit za teplo až 75%

Chcete pomocí hlavic ušetřit až 30%

Pošlete nám poptávku.