Jak ušetřit za teplo – rady a souvislosti, 3. díl

Proč jsou takové rozdíly v ceně vytápění podobných domů? Jak zajistit úsporný provoz topení?

Nechci jen čekat na rady, mám zájem o návrh konkrétního řešení.

V minulých dílech jste se dozvěděli:  Pokud není topná soustava velmi dobře „hydraulicky vyvážená“, pak předá do bytů spoustu tepla zbytečně. Vy však toto teplo zaplatíte, i když jej nepotřebujete a nechcete. Pak ani nelze dosáhnout „spravedlivého“ rozúčtování tepla.

Pokud není topná soustava vhodně regulována, pak spotřebujete a zaplatíte i teplo, které vůbec nepotřebujete. A platí to i pro zateplené domy! 

Pokud zateplíte, ušetříte náklady za vytápění. Ale teprve když zaregulujete topný systém na nový tepelně technický stav budovy, pak teprve využijete potenciál zateplení celý a ušetříte tím ještě mnohem více.

 

Kolik platíte za teplo ve Vašem domě? Najděte „se“ v tomto porovnání:

Pár orientačních příkladů, vše pro byt o výměře kolem 70m2, lokalita Praha, cena tepla kolem 600,- Kč/ GJ. 

1.       Byt v zatepleném domě s perfektně seřízenou topnou soustavou (provedeno hydraulické vyvážení a vlastní ekvitermní regulace) – roční platba za teplo 8.000,- Kč až 11.000,- Kč 

2.       Byt v podobně zatepleném domě, kde není provedena optimalizace seřízení topné soustavy, nebo kde není provedena dobře: roční platba za teplo 12.000,- Kč až 17.000,- Kč 

3.       Byt v nezatepleném, podobně velkém domě, kde není provedena regulace spotřeby tepla:  roční platba za teplo 18.000,- Kč až 28.000,- Kč 

4.       Byt v nezatepleném, podobně velkém domě, po provedení hydraulického vyvážení a po instalaci ekvitermní regulace: roční platba za teplo 13.000,- Kč až 19.000,- Kč

 

Zateplit nebo zaregulovat topení? Porovnejte sami: 

Zateplení domu

Investice v řádu několika milionů korun, návratnost desítky let (typicky 20-30), úspora 30 až 50% nákladů za teplo (pokud ovšem dojde k seřízení topné soustavy na stav po zateplení). 

Regulace topné soustavy

Investice v řádu stovek tisíc, návratnost jednotky let (typicky  2-6), úspora 10 až 35% nákladů za teplo.

 

Časté otázky:

1.       Je výhodnější nejprve provést regulaci, nebo nejprve zateplit? Pokud proběhne zateplení v řádu týdnů, pak je vhodné obojí provést současně a k projektu regulace použít údaje z projektu zateplení. Ve všech ostatních případech je výhodné provést bez dalších odkladů nejprve regulaci a zateplení ponechat jako následný krok. Seřízená soustava totiž ihned šetří peníze, nepotřebujete stavební povolení, nepotřebujete lešení, jedná se nesrovnatelně menší zásah do soukromí a komfortu bydlení než u zateplení.  Vzhledem k mnohem nižší investici (ve srovnání se zateplením), je regulace snáze a rychleji proveditelná. Po následném zateplení se provede korekce výpočtů a seřízení armatur na nový stav.

2.       Kdy se dá regulace provádět? Není třeba čekat na konec topné sezóny. Kromě výrazně mrazivých dnů po celý rok. Nejvíce instalací provádíme od října do března.

3.       Před lety se u nás regulace prováděla. Je třeba to nějak po zateplení řešit? Ano, je třeba to řešit, protože po zateplení se změnily tepelné ztráty budovy a nastavení topné soustavy na tuto změnu musí reagovat – jinak nelze očekávat adekvátní úsporu tepla zateplením.

4.       Máme zaregulováno. Nevíme jestli dobře – dá se to nějak poznat? Ano dá se to poznat. Váš projekt vyvážení topné soustavy by měl obsahovat výpočet tepelných ztrát domu a to nikoliv obálkovou metodou, ale po jednotlivých místnostech. Regulační armatury ale nestačí jen seřídit podle projektu. Je třeba exaktním měřením ověřit skutečně dosažený stav – proměřit průtoky, podle měření vše jemně doladit na skutečný stav a skutečné - změřené hodnoty porovnat s hodnotami projektovanými. Porovnání musí být závazně uvedeno v „Regulačním protokolu“. Hodnoty skutečných průtoků, měřením zjištěných, se od projektovaných údajů nesmí odchýlit o více jak 15% (v souladu s platnou legislativou). Pokud vůbec nemáte projekt, nebo regulační protokol, pak to chápejte tak, že regulace provedena nebyla, resp. nebyla provedena korektně.

5.       Projekt je tady asi důležitý, ale podle čeho vybrat projektanta? Určitě opatrně s projektanty a realizačními firmami, které Vám doporučuje Váš dodavatel tepla! Je třeba si uvědomit, že úsporný provoz Vašeho topení jde proti zájmu prodeje tepla. Projektanti a realizační firmy, za nimiž stojí dosažení reálných úspor, nemusí být proto u tepláren příliš v oblibě – těžko Vám tedy někoho takového budou sami doporučovat, aby Vám následně prodali méně tepla a měli menší zisky. V případě projektantů a realizačních firem, které prosazuje dodavatel tepla, je někdy vhodné se zamyslet nad platností přísloví „kozel zahradníkem“. Lze však doporučit ověření referencí u jiných domů a podle ověřených referencí vybírat projektanta i realizační firmu zcela nezávislé na vašem dodavateli tepla.

 

Máte zájem o nezávazný návrh konkrétního řešení?

 Nebo mi prostě rovnou zavolejte.

Po upřesnění podstatných informací o Vaší topné soustavě, se vám pokusím pomoci. Moje firma se touto problematikou zabývá již 13 let. Pomáháme zákazníkům odstranit problémy s topením a ušetřit peníze. Provádíme jak výpočty a projekty pro optimalizaci topných soustav, tak realizaci potřebných opatření na klíč. Naši zákazníci si pochvalují vysokou míru odbornosti, spolehlivost a seriózní přístup našich pracovníků.
 

Kontakty: Miroslav Svěrák, AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice, tel. 606 626 176

Pobočka Praha 4: Na Hřebenech II, 783/25, tel.: 241 400 978, 721 400 404

e-mail: alltech@alltechsro.cz; Miroslav.sverak@alltechsro.cz

 www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz

www.TopimeChytre.cz

www.AllTechsro.cz