jak uspořit za vytápění

termostatické ventily

         termostaticka-hlavice            

V reakci na neustálé zdražování ceny energií, se lidé snaží o dosažení maximálních úspor energie vynaložené na vytápění a ohřev teplé vody.

Jednou z možných cest k tomuto cíli
, je vybavení otopných těles radiátorovými ventily s termostatickou hlavicí. Aby však bylo dílo úspěšné, je potřeba striktně dodržet určitá pravidla a technologické postupy, které zajistí maximální efektivitu takové úpravy topného systému a umožní dosažení maximálních energetických úspor všem lidem v domě, kteří uspořit chtějí.

Nabízíme Vám spolehlivý a kompletní servis v tomto téměř samostatném topenářském oboru, kterému se obecně říká třeba

"Termohydraulika topných soustav"
Chcete ušetřit peníze za teplo?
Pak neváhejte a objednejte u nás kompletní řešení.
Kontaktujte nás a domluvte si schůzku, vše Vám vysvětlíme a zdarma Vám připravíme technický návrh a kalkulaci nákladů.


Základní informace o tom, jak to funguje a co je k tomu potřeba, jsme pro Vás připravili na této stránce:


Jak to funguje:

Radiátorový ventil je regulačním prvkem, který při mechanickém impulsu od termostatické hlavice provede přiškrcení průtoku topné vody do radiátoru.

Termostatická hlavice měří teplotu v místnosti a poskytuje mechanický impuls radiátorovému ventilu k přivření průtoku nebo k úplnému zavření přívodu vody do radiátoru.

Kombinace radiátorového ventilu a termostatické hlavice tedy v podstatě slouží k automatické regulaci průtoku topné vody podle teploty vytápěné místnosti.

Termostatické ventily ve spojení s termostatickou hlavicí udržují automaticky požadovanou teplotu v místnosti, obvykle s „přesností“ kolem 1°C. Teploty je možno nastavovat obvykle v rozsahu mezi 6°C až 28°C.

Nejdůležitější funkcí těchto prvků ovšem je tzv.: “zohlednění vnitřních a vnějších tepelných zisků“.


Podrobné vysvětlení na příkladech - čtěte dále:


Ušetřete za teplo – zohledněte vnější a vnitřní tepelné zisky domu

Panelový dům, situovaný severo-jižně (tedy štítové zdi směřují na východ a na západ a zdi s okny jsou na sever a na jih).
Ráno vyjde slunce a i přes to, že v zimě je jeho tepelné působení podstatně méně patrné než v letním období a i přes to, že v domě jsou namontovaná tepelně izolační nová okna – i přes to dodá slunce prostřednictvím prohřátí jižní fasády do objektu nezanedbatelné množství tepelné energie, která je navíc zcela zadarmo.
Dojde – li tedy k prohřátí jižní fasády a následnému prostupu tepla do jižně situovaných místností, pak již může být vytápění radiátory v těchto místnostech po určitou dobu zbytečné. Je-li instalována na ventilu termostatická hlavice a je-li celá soustava správně hydraulicky vyvážena, pak hlavice přivře nebo zcela zavře přívod vody do radiátoru a rázem tak šetří za teplo – vždyť to je nyní od slunce zadarmo.

Toto jsou tedy ony „vnější zisky“ a takto vzniká úspora prostřednictvím jejich využití.


Situace v neděli dopoledne
– leden, venku mrzne až praští, počasí, že by psa nevyhnal... Radiátory topí na plné pecky a v místnosti je 22°C – přesně tak je to nastaveno na termostatické hlavici. Běžný obývák v paneláku může mít v takové venkovní zimě tepelnou ztrátu kolem 1,5-2 kW.
To, že radiátorem nyní proudí voda, znamená, že za topení nyní platíte. Ovšem za chvíli se v troubě začne péci kachna pro návštěvu, kterou očekáváte na oběd. Trouba sama o sobě však má spotřebu 2500 W – a kachna tolik energie ani nepobere, to by se nejspíše uškvařila. Teplo z trouby je tedy z větší části vyzářeno do místnosti.
Tedy v tu chvíli vlastně platíte za topení, které zprostředkovává radiátor a navíc platíte za topení které nám jako vedlejší produkt vaření zprostředkovává trouba.

Zkuste se zamyslet nad jednoduchými čísly
– protože když máte ztrátu místnosti jenom do 2 kW, pak těleso vám při plném průtoku předává právě takovou hodnotu, tedy 2 kW. K tomu další 2,5 kW z trouby a ...  nejspíše půjdete otevřít okno, aby se dalo dýchat!
To by samozřejmě bylo úplně špatně, ale je to bohužel zcela běžné v hydraulicky a teplotně neseřízených soustavách.

Peníze tak opět doslova létají oknem. Správné je, když termostatická hlavice změří vzrůstající teplotu v místnosti a přivře, nebo zcela uzavře přívod do radiátoru. Pak rázem platíte jenom teplo předané troubou a za to zaplatíte tak jako tak - pokud si chcete dopřát kachnu k nedělnímu obědu.

Toto jsou tedy "vnitřní zisky" a takto je můžete využít k úspoře za vytápění – když Vám ovšem nejprve seřídíme topnou soustavu.Co je důležité také vědět

Mnoho lidí si neuvědomuje, co všechno se do výsledného působení vnitřních zisků skládá a pak opravdu dochází k tomu, že teplo zaplatíme vlastně dvakrát.

Co všechno Vám doma vyrábí a předává teplo
a o jaké nárazové výkony asi jde?

Orientačně třeba takto pro běžnou domácnost:
počítač – 200 až 300W
lednička – cca 250W
mrazák - cca 250W
pračka  - cca 800W
vyzářený výkon lidského těla – od 70W do 300W (pro 3 osoby v domácnosti tedy 210 až 900W)
televize, video, DVD přehrávač, zesilovač a další drobné spotřebiče – 50 až 250W
běžné vláknové žárovky (a pozor: i úsporné trochu hřejí) – od 60 do 500W

Po sečtení suma sumárum dostaneme celkem motivační číslo za tepelný výkon, který každopádně platíme prostřednictvím spotřebičů "běžících" kvůli jinému účelu než je topení nebo které máme „zadarmo z lidského těla“ od nuly až do 3250W! 
To může být ale klidně celá tepelná ztráta bytu 2+1, nebo podstatná část tepelné ztráty celého nízkoenergetického rodinného domu!

Pokud nebude optimalizovaná soustava vytápění, pak bez ohledu na takto již jednou získané teplo, navíc topíme i radiátory a tedy platíme za něco, co v tu chvíli vůbec nepotřebujeme (a jdeme otevřít okno).

Chcete tedy platit za teplo dvakrát?
Pokud ano, pak jistě máte peněz opravdu nazbyt a nepotřebujete ztrácet čas čtením dalších odstavců k tomuto tématu.

Anebo u nás můžete objednat úsporná opatření a pak již platit méně za teplo a tím také šetřit přírodu.Kolik můžete ušetřit

Obecně platí, že snížení teploty v bytě
o 1°C představuje snížení nákladů na tepelnou energii o 5 až 8%. Prokazatelné skutečné úspory u objektů s již provedenými jinými úspornými opatřeními stavebního charakteru (zateplení, úsporná okna apod) jsou po realizaci hydraulického vyvážení otopné soustavy v rozmezí od 10% do 25%.Předpoklady správné funkce

Zjednodušeně na úvod: namontovat termostatické hlavice k úspoře za vytápění opravdu nestačí. Je třeba řešit problém jako celek. Jinak hlavice samy o sobě pravděpodobně nesplní Vaše očekávání.

Jedním z nezbytných kroků, které přímo souvisí se správnou funkcí termostatických ventilů, resp. hlavic, je provedení optimalizace hydraulického vyvážení otopné soustavy. Co se pod tímto složitým konstatováním skrývá?

Zjednodušeně řečeno: musíme přesnými postupy donutit topnou vodu, aby tekla jenom tam kde je jí třeba a jenom v takovém množství, jaké je aktuálně nutné pro vytápění dané místnosti.

To však zdaleka není jednoduché a praxe jasně vypovídá o tom, že takového stavu se nedá dosáhnout postupem ve stylu „pokus-omyl“ (jak to činí mnoho našich "konkurentů").

Proto tedy, zejména u otopných soustav s větším počtem radiátorů nebo topných okruhů, je potřeba soustavu nejprve propočítat a číselně definovat vztahy mezi teplotou topné vody, teplotou v místnosti, venkovní teplotou, stupněm nastavení a typem ventilů a dalšími fyzikálně-technickými jevy. Výsledkem těchto výpočtů jsou pak v podstatě hodnoty průtoků, na které se nastavují jednotlivé radiátorové ventily pro definovaný stav celé soustavy, vyjádřené stupněm nastavení jednotlivých regulačních prvků.

Proto se těmto výpočtům říká „hydraulické“, nebo také "termohydraulické".


Po optimalizaci hydrauliky topení zamezíme stavům, při kterých voda nekontrolovaně a zbytečně cirkuluje potrubím, aniž by dokázala efektivně předat svojí energii, ale zejména zabráníme stavům, při kterých předává energii i v situacích, kdy již vůbec není potřeba topit, nebo kdy je třeba topení omezit, aby se nemuselo větrat a pouštět teplo okny.

Než ovšem dojde na hydraulickou část výpočtů, je nejprve nutné číselně pojmenovat vlastnosti a tepelně-technické chování dané budovy, bytu, místnosti atd. Tomu se říká „přepočet tepelných ztrát“.

Tuto část výpočtů nelze zanedbat!
Celá problematika je totiž o dokonalém využití maximálního procenta skrytých rezerv a uvedení vytápění do takového stavu, ve kterém žádné rezervy nebudou zahálet nečinně. Každá rezerva v logice vytápění totiž stojí peníze na provoz – od předimenzovaného a tudíž investičně dražšího řešení počínaje, přes problematickou regulaci v situacích, kdy vody teče v trubkách dvakrát více než je potřeba (a to vůbec není přehnané, to je realita v neseřízených soustavách zcela běžná), až po možnost výsledného snížení teploty prostoru v místnosti – samozřejmě to všecho bez negativního vlivu na tepelnou pohodu bydlení. A jak jsme si již řekli, snížení teploty prostoru o 1 °C může znamenat úsporu nákladů na vytápění ve výši 5 až 8%!Součástí námi poskytované služby je tedy obvykle:

  • vypracování projektové dokumentace vč. potřebných hydraulických a tepelných výpočtů
  • vlastní montáž regulačních šroubení a termostatických ventilů s termohlavicemi na otopná tělesa
  • montáž vyvažovacích armatur na jednotlivé stoupačky
  • montáž případných dalších regulačních prvků na patu objektu
  • nastavení všech armatur dle projektové dokumentace
  • provedení měření skutečných hodnot pomocí specielní měřící techniky
  • přesné nastavení jednotlivých stoupaček podle výsledků měření podle skutečného stavu Vaší soustavy
  • vystavení protokolu o výsledcích měření a skutečně nastavených hodnotách

Právě hodnoty naměřené a zaznamenané v tomto protokolu jsou rozhodující pro určení, zda budete šetřit za teplo či nikoliv.Protože již z praxe víme, že daná problematika se nedá jednoduše obejít a víme, že termostatické hlavice v neseřízených soustavách nikdy neplní svojí funkci správně, právě proto Vám nenabízíme pouze termostatické ventily jako takové (jako housky na krámě), ani samotnou jejich montáž či výměnu, ale nabízíme Vám se všemi zárukami komplexní realizaci úsporného opatření od výpočtů a projektové dokumentace, přes odborně provedenou montáž, až po výsledné měření a hydraulické zaregulování otopné soustavy jako celku.

Jen tak budete mít jistotu, že Vaše investice je finančně návratná – a je vhodné říci, že tato investice má obvykle podstatně rychlejší dobu návratnosti, než dnešní "hit" – zateplování objektů „za každou cenu“.Osazování termostatických ventilů z hlediska zákona

Již od 25.10.2000 platí zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který dává formou §6, odst. 7 povinnost konečným uživatelům bytů osadit na svoje radiátory regulační techniku. Regulační technikou se v tomto případě rozumí termostatické ventily, které měly být osazeny nejpozději do 31.12.2006. Přesto ještě dnes v některých objektech tato úsporná opatření provedena nejsou a peníze za teplo tam raději lidé vyhazují okny! A bohužel v nemalém procentu jiných objektů došlo sice k instalaci termostatických hlavic, ale bez jakéhokoliv výpočtu a bez dalších potřebných úprav otopné soustavy.

Jak je v naší České kotlině běžné, tak zákon šalamounsky hovoří o tom co se musí, ale vůbec neřeší jak to má být uděláno, aby to opravdu splnilo požadovaný účel – tedy v tomto případě úsporu energie. Tím automaticky vznikl prostor pro všelijaká pochybná a neúplná – většinou hlavně prvoplánově „levná“ řešení, která nabízí mnoho montážních a topenářských firem bez patřičných znalostí, bez reálných záruk a především zcela bez návratnosti vložené investice.

Věřte nám nebo ne:  „způsobů jak to udělat "levně", je nepřeberně mnoho, ale způsobů jak to udělat aby to dobře fungovalo, je podstatně méně a určitě se nejedná o ty nejlevnější (kupodivu, že...).

Můžete si tedy vybrat – "levné" řešení s problematickou návratností i funkcí, nebo spolehlivé řešení se zárukou. Spolehlivé řešení při tom vůbec nemusí být drahé.
 
Vlastně ne, vybrat si u nás takto nemůžete!
To pvní – "levné", nefunkční a nenávratné řešení Vám raději ani nebudeme nabízet!

Kontaktujte nás a objednejte u nás úsporné řešení Vašeho vytápění.


Ceny za teplo pravděpodobně stále porostou!

Je při tom asi celkem logické, že kdo provede úsporná opatření dříve, ten ušetří více peněz.

Nebo ne?
 

Uvažujete o termostatických hlavicích?


Chcete ušetřit peníze za teplo?

Budete potřebovat hydraulické zaregulování!

Neváhejte a pošlete nám poptávku.