měření průtoku a tepla

projektové práce a výpočty

  • návrhy a dimenzování průtokoměrů a měřičů tepla až DN 2000 mm
  • projektová dokumentace technologických řešení měřících míst
  • projekty tratí pro pracovní  i „stanovená měřidla“ (fakturační)
  • voda, glykol, líh, nafta, ropa, topné oleje, mazivové a chladící oleje, benzíny
  • technologie armaturních komor a potrubních sítí
  • technologie předávacích a kontrolních stanovišť dálkových tras energovodů
  • měření pro vodojemy, čerpací stanice
  • měření  pro výměníky tepla, teplovody, horkovody
 
 
 
Hledáte spolehlivou firmu na projekt měření?

Chcete záruku odbornosti?