konvenční kotle

Pro základní orientaci při výběru kotle jsme pro Vás připravili podrobnější informace a vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými provedeními plynových kotlů.

Až si přečtete informace o běžných konvenčních kotlech, můžete pokračovat na:
úsporné kondenzační plynové kotle

Nejprve dovolte pár otázek pro vás:


Umíte si sami vybrat vhodný a úsporný kotel pro váš dům?

Víte jaký kotel nelze použít pro váš systém vytápění?

Víte jaký kotel lze zapojit do vašeho komína?

Víte, jaká regulace vám ušetří peníze za teplo?

Víte na čem se dá ušetřit?

Víte na čem se šetřit nevyplatí?

Víte jak dosáhnout vysokých úspor za topení?

Špatnou volbou kotle se dá mnoho zkazit.

Málokdo však chce platít za plyn více než je nezbytné.

A co vy?

Chcete také ušetřit peníze za vytápění?


Dimenzování kotle vždy přenechejte odborníkům.


Konvenční plynové kotle - důležité informace:

Atmosférické kotle s odtahem do komína

 • jedná se o nejjednodušší kotle založené na základním, nebo-li „prostém“ spalovacím procesu zemního plynu s otevřenou spalovací komorou.
 • Součástí kotle není ventilátor nuceného odvodu spalin, takže kotel je závislý na přirozeném tahu komína a vlivu vnějších povětrnostních vlivý (změny atmosférického tlaku a změny venkovních teplot ovlivňují tah komínů).  Nevýhodou takového kotle je mimo jiných také fakt, že vždy saje vzduch z místnosti ve které je nainstalovaný, což s sebou nese nutnost zabezpečení dostatečného přístupu vzduchu pro spalovací proces a také zvýšení tepelných ztrát objektu.
 • Další nevýhodou je nízká účinnost – zpravidla do 93%.

Turbo kotle

 
 • jsou konvenční plynové kotle většinou s uzavřenou spalovací komorou a s ventilátorem odtahu spalin.
 • zpravidla je možno si vybrat před instalací, odkud bude kotel sát spalovací vzduch, jestli z místnosti, nebo zda bude spalovací vzduch přiveden potrubím z venku.
 • Mohou tedy sát spalovací vzduch z místnosti, ale většinou se instalují tak, aby sály potrubím z venkovních prostor a nedocházelo tím k odsávání již ohřátého vzduchu mimo prostory objektu.
 • Turbo kotle dosahují vyšší účinnosti spalování a to až do 98% a také dosahují nižších emisních hodnot spalin.
 • Výhodou turbo-kotlů vůči atmosférickým bez ventilátoru, je možnost delší kouřové cesty při stejném průměru spalinového potrubí, než u kotle s atmosférickým hořákem a otevřenou spalovací komorou.

POZOR: označení „turbo“ neznamená, že kotel může být instalován s odtahem přes zeď.
Podle platné legislativy musí být všechny kotle nad 14kW odkouřeny nad střechu objektu! A i do zmíněných 14 kW platí poměrně přísné podmínky pro vyvedení odtahu na fasádu – pro obytné domy je tedy vyvedení spalin přes zeď v drtivé většině případů takřka vyloučeno a téměř vždy se musí instalovat nový komín, nebo vložkovat stávající komín vyústěný nad střechu domu. Nemějta však obavy, dnešní technologické postupy umožňují provést instalaci komínu za velmi přijatelnou cenu.


Konvenční kotle a turbo kotle


 se používají spíše v tzv. "vysokoteplotních" otopných soustavách, například osazených konvektory, starších a většinou tepelně neoptimalizovaných soustavách s litinovými radiátory nebo deskovými otopnými tělesy.
Navrhují se zpravidla na teplotu topné vody do 80°C.

Výhody:
 • nižší pořizovací cena ve srovnání s kotly kondenzačními
 • možnost jejich použití ve starých domech bez okamžitého zásahu do zbytku otopné soustavy (z hlediska úspor však je následný zásah žádoucí ve všech případech)
Nevýhody:
 • vyšší spotřeba plynu ve srovnání s kotli kondenzačními
 • nižší účinost (cca do 92-93%, resp. do 98% u provedení turbo)


Závěr:
Pro nové rodinné domy a optimalizované soustavy, které umožňují provoz v nízkoteplotním režimu jsou nevhodné, respektive zde je vždy výhodnější použít kondenzačních kotlů z důvodu citelné úspory na spotřebě zemního plynu. Ovšem aby kondenzační kotel splnil vaše očekávání, musí být odborně navržen, odborně instalován a musí být dodrženy určité podmínky ve smyslu kompatibility s topným systémem.

Každopádně vždy platí: určení, zda je z hlediska provozních nákladů pro váš dům či byt vhodnější konvenční nebo kondenzační kotel, nebo jaký vybrat kotel z hlediska přípravy teplé vody, toto určení raději vždy přenechte nám odborníkům.  Špatnou volbou zdroje tepla se dá mnoho zkazit, resp. zbytečně si můžete zvýšit energetické náklady na provoz.
V případě zájmu nás kontaktujte, návrh a předběžnou kalkulaci Vám zpracujeme zdarma.
Doporučujeme, prodáváme a montujeme za dobré ceny výhradně plynové kotle s nimiž máme dobré zkušenosti, zejména kotle od těchto výrobců.

Vybíráte vhodný kotel?

Chcete úsporné vytápění?


Chcete ušetřit peníze za teplo až 75%?


Neváhejte a pošlete nám poptávku.