Kotle na pevná paliva

Dimenzování kotle vždy přenechejte odborníkům.

V tomto ohledu máme patřičné zkušenosti a můžete nám tedy zcela důvěřovat.
Pokud ještě nejste pevně rozhodnuti nebo potřebujete poradit, určitě nás kontaktujte, rádi přijedeme a s výběrem správného kotle Vám pomůžeme.

Upozorńujeme na chystanou změnu legislativy, upravující používání domácích topenišť. Některé kotle vůbec nebude možné používat! Přečtěte si zde.


V této sekci jsme pro vás připravili důležité informace.

Rychlá navigace na této stránce:
základní rozdělení kotlů podle paliva
základní rozdělení kotlů podle způsobu přikládání
varianty kotlů podle paliva a komfortu obsluhy
kotle na dřevoplyn a kotle pyrolytické - jaký je rozdíl?
kotle na uhlí - automatické nebo s ručním přikládáním?
na co si dát pozor při výběru kotle na tuhá palivaZákladní rozdělení kotlů podle paliva

1. Kotle na pevná fosilní paliva

Fosilním pevným palivem je veškeré uhlí včetně uhelných výrobků. 

2. Kotle na biomasu

Za biomasu považujeme veškeré ekologicky spalitelné přírodní materiály z obnovitelných zdrojů. Typicky se jedná o dřevo, dřevěné brikety, štěpku, slámu, obilné drtě, dřevěné nebo rostlinné peletky, rostlinná paliva atd. Mohou být automatické, nebo s plně manuální obsluhou.

 


 

Základní rozdělení kotlů podle způsobu přikládání

1. Kotle s manuálním přikládáním

Do těchto kotlů musíme přikládat ručně, musíme je také ručně zapálit. Tyto kotle však bývají investičně levnější. Dnes již téměř nemá smysl pořizovat kotel na pevné palivo s manuálním přikládáním - snad s výjímkou kotlů na dřevoplyn.
Vzhledem k legislativním úpravám provozu domácích topenišť je téměř jisté, že kotle s přímým spalováním a ručním přikládáním za pár let nebude vůbec možné používat. Navíc jejich provozní náklady a komfort obsluhy jsou zcela nesrovnatelné s kotly s automatickým dávkováním paliva. Při rozhodování věnujte vážnou pozornost chystané změně legislativy - přečtěte si zde.


2. Kotle s automatickým podáváním paliva a násypkou
 • obsluha doplňuje násypku, z násypky je palivo automaticky dávkováno do spalovací komory
 • zapalování probíhá zpravidla automaticky (u peletových
 • podle velikosti násypky může postačovat zásah obsluhy i jednou týdně
 • násypkou může být i celá místnost, zvlášť vyhrazená na skladování paliva s patřičnými úpravami
 • mezi automatickými kotly jsou relativně vysoké cenové rozdíly, dané především stupněm komfortu obsluhy.

 

Z automatických kotlů na biomasu jsou pro rodinné domy obvzláště vhodné peletové kotle na dřevní nebo rostlinné pelaty. Kotle na štěpku, slámu, obilí apod., má zpravidla smysl řešit až od vyšších instalovaných  výkonů, většinou jsou pro rodinné domy a ve výkonech do 40 kW nevhodné, především z důvodu vyšších nároků na palivové hospodářství a obsluhu.

Naší nabídku vhodných značek, výrobců a typů najdete zde.

 

 

 

Varianty kotlů podle paliva a komfortu obsluhy

kotle na pevná fosilní paliva
 • uhlí, koks, brikety
 • s manuální obsluhou
 
 • uhelné drtě
 • s automatickým dávkováním paliva
Kotle na biomasu
 • kusové dřevo
 • prohořívací, (pyrolytické), s ručním přikládáním
   
 • dřevozplyňující (na dřevoplyn), s ručním přikládáním
 
 • dřevní, rostlinné  pelety
 • automatické s dopravníkem paliva
 
 • dřevní štěpka
 • automatické s dopravníkem paliva
 
 • ostatní (obilí, sláma atd.)
 • automatické s dopravníkem paliva
 

Kotle kombinované – nejčastěji dřevo + pelety, nebo uhlí + dřevo apod. 

Samostatnou kapitolou jsou pak interiérová krbová kamna na dřevo nebo pelety.

  

Rozdělení kotlů na dřevo

1. Kotle na kusové dřevo –s plnou manuální obsluhou při každém zatopení i přiložení, tedy vvyžadují denní obsluhu.
 • Princip je v běžném prohořívání paliva.
 • Výhodou je relativně nízká cena kotlů, nevýhodou nízká účinnost oproti kotlům na dřevoplyn.
 • Je otázkou, zda bude tyto kotle možné provozovat vzhledem k chystané změně legislativy. Přečtěte zde.

2. Kotle dřevozplyňující (na dřevoplyn)
 • Hoření probíhá za nedostatku kyslíku při čemž dřevo nejprve uhelnatí a je dále spalováno za vysokých teplot, přičemž vzniká plyn, podporující hoření.
 • Výhodou je relativně dlouhý interval mezi jednotlivými přikládkami (až 12 hodin) a vyšší účinnost kotlů než u běžného prohořívacího principu.
 • Nevýhodou jsou nároky na míru vlhosti dřeva a skladovací prostory.
 • Jedná se o provozně levné topení.


Rozdělení kotlů na uhlí


1. Kotle na kusové uhlí, koks či brikety
 • s plnou manuální obsluhou při každém zatopení i přiložení
 • vyžadují denní obsluhu
 • výhodou je relativně nízká cena kotlů
 • nevýhodou je nízká účinnost oproti kotlům s automatickým dávkováním paliva
 • velmi nízký komfort obsluhy - krátký interval přikládání
 • nižší životnost kotlů
 • nižší životnost komínů, zejména při použití bez akumulačních zásobníků
 • použití akumulačních zásobníků je pro jakž-takž úsporný provoz naprostou nutností
 • Je otázkou, zda bude tyto kotle možné provozovat vzhledem k chystané změně legislativy. Přečtěte zde.


2. Automatické kotle na uhlí – s automatickým dávkováním paliva a násypkou

 • Jsou investičně dražší než kotle manuální
 • jejich výhodou je mnohem vyšší komfort obsluhy
 • palivo – uhelná drť se doplńuje do násypky kotle, odtud je automatickým šnekovým podavačem dávkována v potřebném množství do spalovací komory podle velikosti násypky a výkonu kotle lze významně prodloužit interval doplňování paliva
 • tyto kotle lze provozovat i při delší nepřítomnosti obsluhy (například o dovolené) I pro tyto ktle však platí, že použití akumulačního zásobníku je pro běžný provoz velmi vhodné. Vysvětlení  jsme pro Vás připravili zde.


Na co dát pozor při výběru kotle na pevná paliva

 

Dimenzování kotle vždy přenechejte odborníkům.
V tomto ohledu máme patřičné zkušenosti a můžete nám zcela důvěřovat.

 • Častou chybou je předimenzování kotle na pevná paliva ve vztahu k tepelným ztrátám objektu. Výsledkem je "dušení" kotle při stálém snižování tahu, dehtování komína i vnitřku kotle, radikální snížení účinnosti spalování a předávání tepla, zvýšené riziko požáru a průniku spalin do interiéru při nedodržení správných provozních zásad.
 • Aby kotel fungoval bez závad a úsporně, je bezpodmínečně nutné jej správně zakomponovat do otopné soustavy. Například kotel na pevná paliva lze sice použít i s podlahovým vytápěním, ale pouze při dodržení  určitých zásad. Pokud tyto zásady dodrženy nejsou, reálně hrozí zkrácení životnosti kotle, poškození rozvodů nebo částí otopné soustavy a v krajních případech dokonce může hrozit vážné riziko úrazu obsluhy nebo uživatele.
 • pozor na ochranu před nízkoteplotní korozí
 • Veškeré kotle na pevná paliva mají jedno společné: sami o sobě musí být provozovány výhradně ve vysokoteplotním režimu, dokonce přímo nesmí být provozovány při teplotě zpětné vody pod 65°C (tato hodnota platí pro většinu výrobků na trhu).
 • Důvodem je riziko vzniku tzv. nízkoteplotní koroze kotlového tělesa.
 • Tedy v podstatě podobný děj, který vzniká v prostoru odvodu spalin u plynových kondenzačních kotlů pro které je výhodou, je pro kotle na pevná paliva velmi negativním faktorem. Kondenzací vodních par na vnitřní stěně kotlového tělesa a rozdílem teplot vně a uvnitř kotlového tělesa dochází ve zvýšené míře ke korozi materiálu.
 • Obecně větší problém je u ocelových kotlů, litinové jsou o něco odolnější. Nicméně všichni výrobci si hlídání min. teploty vratné vody kladou jako podmínku pro uznání záruk na kotel jako takový.
 • Kotel na pevná paliva je možné použít i v soustavách, navržených na nízkoteplotní režim provozu, například s podlahovým vytápěním. Pak je však v každém případě nutné a z hlediska dosažení vyššího stupně komfortu obsluhy též velmi užitečné, doplnit do soustavy akumulační nádobu (nádoby).
 • Potřebu akumulace je nutno zjistit výpočtem.
 • Kombinace kotle na pevná paliva s akumulačním zásobníkem přináší další výhody, obecně takovou kombinaci doporučujeme vždy. Podrobné vysvětlení zde.
 • Nepodceňujte regulaci kotle a regulaci vytápění obecně.
 • Regulace je ta část systému, která přímo ovlivňuje hospodárnost jeho provozu.
 • Pozor na to, že někteří živnostníci a někdy i technici větších firem problematiku regulace téměř vůbc neovládají. Chybějící, nebo nevhodně seřízená regulace může způsobit ztráty na palivu (provozních nákladech) až 20%!

 
 
Vybíráte vhodný kotel?

Chcete úsporné vytápění?


Chcete ušetřit peníze za teplo až 75%?


Neváhejte a pošlete nám poptávku.